XIV Võru Folkloorifestival

10.-13. juuli2008  festivali juhtmõte on  - Leeväst saa väke. Eestlasele on uskumatult oluline must rukkileib! Leivaga seostub meie mõtteilmas palju vanasõnu ja tarkuseterasid. Palju räägitakse võõrsil tekkivast igatsusest ja näljast oma musta rukkileiva järele. See magus igatsus meenutab meile, kes me oleme ja kust me tuleme.
Festivalil on käimas neljateistkümnes aastaring.
Esimene festival toimus 1995.a. Osa on saadud 37 maa ja rahva ainulaadsest kultuurist. Igal aastal on festivalil ainuüksi esinejaid tuhatkond, mis on teinud Võru festivalist Eesti ühe suurema iga-aastase pärimuskultuuri ürituse. Sel aastal ootame külalisi Norrast, Prantsusmaalt, Serbiast, Kreekast, Belgiast, Itaaliast, Slovakkiast, Bulgaariast, Hispaaniast, Poolast, Usbekist, Rootsist, Makedooniast ja Leedust. Loomulikult jõuavad Võrru ka Eesti folkloorirühmad.
Festival algab neljapäeval rongkäigu ja avakontserdiga. Kandle aed on pealavaks reedest pühapäevani toimuvatele kontserditele ja õhtustele simmanitele. EELK Katariina kirikus on   väga armastatud  kirikukontserdid.
Reedel avatakse rohkearvulisi müüjaid-ostjaid ühendav Liiva tänava käsitöö- ja kunstilaat.  Lisaks on laadalaval palju lustilist vaatamist ja kuulamist -  laulu, tantsu, pillimängu, jõu- ja ilunumbreid kõigile  kaasalöömiseks.
Reedest pühapäevani tegutseb laste mänguhoov, kus lapsed saavad ise meisterdada ja tutvuda vana aja käsitöödega.
Uudsemaks ettevõtmiseks on pühapäeval toimuv kulinaarium. Külalisrühmad pakuvad degusteerimiseks oma maa roogasid, lisaks mekkimiseks eestimaist uma ja hääd ja loomulikult erinevate meistrite poolt valmistatud leiba.
Järjest populaarsust koguvates õpitubades saab algust teha või täiendada oma oskusi pillimängus või tantsus, õpetatakse võru keelt ja leivategu Võrumaa moodi. 
Mõniste muuseum näitab leivategu kiviajal ja huvilistel ei jää nägemata isegi viljapeks.Kui  pimedaks läheb , saab Kandle aias sõpradega simmanit pidada . Teid ootavad Untsakad, Kihnu poisid, Hoia ja Keela  ning  Tuulelõõtsutajad.
Taas kutsume kõiki  linnauulitsaile tantsima!
Tänavatants on kujunenud Võru festivali üheks lahutamatuks osaks, millest võtavad osa nii tantsijad kui ka tantsuhuvilised siit ja sealtpoolt Võrumaa piire.  Siiani pikima tantsurivi pikkuseks mõõdeti 2183 meetrit 4594 osavõtjaga, kaheksa aasta jooksul on tantsinud kokku 18 000 pidulist.  2008. aasta festivali  juhtmõttele on pühendatud ka tänavused tänavatantsud - Lähme rukist lõikama ja Kaera Jaan.
Lõõtsameeste võistumängimine  August Teppo auks  toob alati kokku palju pillimehi ja arvuka publiku.  Nagu ikka, võisteldakse ka sel aastal erinevates kategooriates: noored, kuni 20-aastased mängijad, täiskasvanud ja ässad. Ässade klassi loetakse need võistlejad, kes on võistumängimisel Võrus varem tulnud kolme parema hulka. Lisaks sellele saab pillimängu kuulda veel A. Teppo kodukohas Loosul võistluspingest vabas meeleolus.
Pane piduriided selga ja tule festvalile!

Koos teiega pidu kestab ja festival elab!
www.werro.ee/folkloor
Peeter  Laurson /  50 58757