Stipendiumikonkursid noorele pärimusmuusikule

Noorele pärimusmuusikule on avatud mitu stipendiumikonkurssi

1. Tänu Eesti kultuuriministeeriumi koostööprojektidele Belgia kultuuriministeeriumiga, on meil 2009 taas võimalik pakkuda reisistipendiumi kolmele noorele pärimusmuusikule osalemaks Flandria etno-laagris.
Informatsiooni "Flanders Ethno" kohta leiad siit: http://www.flandersethno.be/
Avalduse põhja ja informatsiooni stipendiumi taotlemise kohta saad siit: http://www.folk.ee/opistu/et/Uudised&nID=73

Lisa  www.folk.ee/opistu

2.Eesti Pärimusmuusika Keskuse juures tegutsev vabahariduskool August Pulsti õpistu kuulutab välja stipendiumikonkursi vabadele kohtadele Flandria ETHNO-laagrisse Belgias ja Rättviki ETHNO-laagrisse Rootsis. 
Kolm noort pärimusmuusikut on kutsutud osalema Flandria ETHNO-laagris, mis toimub 20.-27. juuli 2009. Eelistatud on noored pärimusmuusikud, kes kas mängivad koos ansamblis või on kogenud pärimusmuusikasolistid. Reis ja osalustasu kaetakse korraldaja poolt, kandideerimiseks on vajalik
muusikaõpetaja soovituskiri. Lisainfo laagri kohta: www.flandersethno.be
Taotluse esitamise tähtaeg: 27. aprill 2009
Osalemissoovi ankeet: www.folk.ee/opistu/Registreerimine
<http://www.folk.ee/opistu/redirect/289>

3. Kolm Viljandimaalt pärit 16-26-aastast noort on kutsutud osalema Rättviki ETHNO laagris Rootsis 2.-10. juulil 2009. Tänu Musik i Dalarna (Muusika Dalarna maakonnas) ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse vahetuskokkuleppele ei ole stipendiaatidel vaja tasuda osalusmaksu. Reisikulud kaetakse Kultuurkapitali
Viljandi ekspertgrupi poolt. Kandideerimiseks on vajalik muusikaõpetaja soovituskiri.
Lisainfo laagri kohta: www.ethno.se <http://www.ethno.se/>
Taotluse esitamise tähtaeg: 15. mai 2009 Osalemissoovi ankeet: www.folk.ee/opistu/Registreerimine

NB! Mõlema laagri väljavalitud osalejatele pakub Eesti Pärimusmuusika Keskus harjutamisvõimalust Pärimusmuusika Aidas Viljandis koos kogenud pärimusmuusikuga.