Laulu- ja tantsupeole ihkab aina enam lapsi

Järgmise aasta noorte laulu- ja tantsupeol ihkab esineda rohkem koore ja rühmi kui eelmisel noortepeol, osalejate lõplik arv selgub aga hilissügisel.
Äsja lõppes XI noorte laulu- ja tantsupeol “maa ja ilm” osaleda soovivate kollektiivide esmane registreerimine, kus pani end kirja 967 koori, orkestrit ja rahvamuusikut ning 773 tantsu- ja võimlemisrühma. Rohkem on kasvanud tantsupeole kibelevate rühmade arv — neid on 73 kollektiivi võrra enam kui eelmisel noorte tantsupeol 2007. aasta suvel.
Rohkelt uusi teoseid
Osaleda soovijate täpne arv selgub alles novembris, sest nii kaua on kollektiivide esindajatel aega oma hoolealuste andmete sisestamiseks. Seetõttu ei saa veel ka öelda, kui suureks kujuneb konkurss. Kindlasti ei tähenda tantsupeo kolimine uude paika lauluväljakul aga seda, et tantsijaid mahub esinemisplatsile senisest vähem.
Peo repertuaar on enam-vähem paigas ning suur osa lauludest-tantsudest on loodud just XI noortepeo jaoks.
“Rohkem kui pool laulupeo repertuaarist koosneb päris uutest teostest või uutest seadetest,” kostab Laulu- ja Tantsupeo SA muusikatoimetaja Ave Sopp ning toob näiteks peo nimiloo Olav Ehala ja Viiu Härmi sulest.
“Laulupidude kogenud autorite ja heliloojate kõrval on ka üks päris uus ja väga noor autor Pärt Uusberg, kelle sulest on valminud teos Ernst Enno sõnadele “Nad vaatavad üksteise otsa”,” lisab Sopp. “Samuti kuuleb mitme armastatud ja tuntud autori uudisloomingut ning uusi põnevaid seadeid.”
Laulu- ja Tantsupeo SA tantsutoimetaja Vaike Rajaste sõnul saavad poiste- ja meesterühmad aga koguni Metsatöllu karmi muusika saatel esineda.
“Pärast esimest tantsuseminari jäi kõlama õpetajate arvamus, et seekordne repertuaar on lastele jalasõbralik ja eakohane,” nendib Rajaste.
Tantsuõpetaja Malle Niit, kes püüab noortepeole pääseda nelja rühmaga Taebla gümnaasiumist, kiidab samuti tantsude valikut. “Lastele ka tantsud meeldisid, “Reinlender Pärnumaalt” näiteks,” ütleb Niit.
Lapsi ei saa valida
Ka Metsapoole põhikooli 3.–4. klasside tantsurühma juhendaja Antonina Lepp jääb tantsudega üldiselt rahule, samas pole naine kindel, kas tema rühm konkursisõelast läbi saab — ka mõnel varasemal aastal on tema õpilased pidanud publiku hulgas istuma.
“Maakoolis on vähe lapsi,” põhjendab Lepp. “Siin ei saa neid tantsuoskuse järgi valida, kõik tuleb rühma võtta.”
Peagi asub laulu- ja tantsupeo kunstiline toimkond eesotsas Raul Talmari, Märt Agu ja Veronika Portsmuthiga peonädala sündmusi detailide ning minutiteni täpselt planeerima. Samas käivad ka ettevalmistused septembris toimuvaks tantsupeo esitluskontserdiks ja laulupeo seminarideks.
Anneli Aasmäe, Maaleht