ERRS ja KÜSK allkirjastasid projekti


Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) allkirjastasid projekti „Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi võrgustiku laiendamine ja koostöö arendamine“. Projekti eesmärgiks on arendada ERRSi jätkusuutlikku tegevust.


Projekti käigus korraldatakse 15 maakonnas ja lisaks täiendavalt 5 regioonis koolituspäevad, mille käigus suurendatakse ERRSi liikmeskonda, arendatakse võrgustikuvahelist suhtlust läbi folkloortantsu õppimise. Integreeritakse maakondades/regioonides tegutsevad rahvatantsugruppide esindajad ja antud piirkonnas tegutsevad vabakutselised pillimängijad.
Samuti suurendatakse projekti käigus koostööd ERRSi peamise rahvusvahelise koostööpartneriga Folklore Suomi Finland, kellega jätkuva koostöö arendamine on eelduseks ERRSI kui katusorganisatsiooni arengule.
KÜSK toetab ERRSi projekti  22049 euroga.