Kollektiivide 2014/2015 hooaja tegevustoetuste taotlusvoor on avatud

Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetusprogrammi raames on 22. september  kuni 15. oktoober (k.a) avatud kollektiivide tegevustoetuste taotlusvoor hooajaks 2014/2015.

Kollektiivide kontaktisikutel on võimalik täita taotlusi laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris aadressil register.laulupidu.ee.

Täiskasvanute kollektiividel on hooajal 2014/2015 programmist toetuse taotlemise eelduseks osalemine 2014. aasta laulupeo 2. eelproovis või osalemine tantsupeo või pillipeo 1. eelproovis.

Laste- ja noortekooridel ning -orkestritel on hooajal 2014/2015 programmist toetuse taotlemise eelduseks osalemine XI noorte laulupeol või 2014. aasta XXVI laulupeo ettevalmistusprotsessis.

Laste- ja noorte rahvatantsurühmal ning rahvamuusikakollektiivil on hooajal 2014/2015 programmist toetuse taotlemise eelduseks aktiivne tegevus viimase kahe hooaja vältel või osalemine 2014. aasta XIX tantsupeo või pillipeo 1. eelproovis.

Kõigi kollektiivide puhul on taotlemise eelduseks kõigi varasemate laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riikliku toetusprogrammiga seotud lepinguliste kohustuste korrektne täitmine.

Toetuse kogumaht ühele kollektiivile on kuni 250 eurot ning taotleja saab seda kasutada nii sihtotstarbelise rahalise otsetoetusena kui ka väljunditoetuse loendist pakutavate erinevate väljundite rahastamiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb kollektiivi kontaktisikul täita ajavahemikul 22. september –15. oktoober  2014 (k.a)  kõigile nõuetele vastav taotlus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris (http://register.laulupidu.ee). Hilinenud taotlusi ei menetleta.

Hooaja 2014/2015 tegevustoetuse programmi täpsemad tingimused leiate siit. 

Tegevustoetus on Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riikliku toetusprogrammi (LTP TP) alaprogramm, mida rahastatakse Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA) kaudu. Programmi eesmärk on toetada laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide ja nende juhtide tegevust ning valdkonna arengut.

ELT SA volitab lepingu alusel tegevustoetuste taotlusi menetlema valdkonna arengut tagavad ühingud Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, kes moodustavad taotluste menetlemiseks toetusprogrammi ekspertkomisjonid.

Lisainformatsioon:

Eesti Kooriühing

programmitoimetaja

Kristel Pedak

kristel dot pedak at kul dot ee

telefon 627 4456

 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

programmitoimetaja

Elsa Vapper

toetus at errs dot ee

telefon 601 5641

 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

programmitoimetaja

Vaike Rajaste

vaike dot rajaste at laulupidu dot ee

telefon: 627 3120