ETR Mentorprogramm

Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm (ETR) on loonud kollektiividele suunatud uuendusliku arendusprogrammi, mille eesmärk on arendada läbi personaalse lähenemise tantsurühmade juhendajate erialaseid oskusi ning pakkuda kollektiividele arenemis- ja koostöövõimalusi.

ETR-i mentorprogramm võimaldab alustavatel või vähese kogemusega kollektiividel ja nende juhendajatel saada endale 2016. aastaks personaalne nõustaja ehk kogemustega mentorkollektiiv ja kollektiivi juht, kellega koostöös õppida ja areneda. Lõppväljundiks või nn eksamiks on osalemine ERRS aastalõpu tänukontserdil 19. novembril 2016 Tartus. Arendusprogrammi peamiseks töövormiks on kahe kollektiivi ühised treeninglaagrid aga samuti mentori ja mentii omavahelised arutelud, toimunu analüüs ning kollektiivi eesmärkide seadmine. Kollektiivide laagritesse on oodatud lisaks kõik selle piirkonna juhendajad.

Projekti rahastab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA läbi laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuse arendusstipendiumi programm ja projekt viiakse ellu koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.