Uute tantsude konkurss 2015

 Hea tantsulooja!

Uute tantsude konkurss läheneb!
Oleme täiendanud 2017.a noorte tantsupeo repertuaari ootuste kirjeldust.
Vaata täiendatud infot manuses.

Nüüd saadaval ka konkreetsed muusikad, millele tantsu luua!

Muusikalood on üles riputatud suletud interneti keskkonda
ning aadressi saamiseks palun võtta ühendust tantsutoimetajaga

Kadri Tiis, kadri.tiis@laulupidu.ee , telefon: 627 3123

Mõnusat loomelendu!
XII noorte tantsupeo toimkond

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega
kuulutab välja

UUTE TANTSUDE KONKURSI 2015

Konkursi eesmärgiks on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari erinevas vanuses lasterühmadele ja noortele.

Samuti ootame konkursilt uut repertuaari mõeldes
2017.aasta XII noorte tantsupeole.
Lisainfo noorte tantsupeo kohta leiad siit-
Uute Tantsude konkursi lisa (uuendatud 02.09.2015) ning
Laulu- ja Tantsupeo SA kodulehelt www.laulupidu.ee.


23. veebruaril 2016 tähistame Anna Raudkatsi 130. sünniaastapäeva. Mõeldes meie Tantsuema loomingule, on konkursile oodatud ka rahvapärimuslike tantsude seaded.
Tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised.
Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud.
Saatemuusikana võib kasutada eesti rahvamuusikat, selle töötlust või autori muusikat.


Konkursile esitatud tantsud ei tohi olla varem trükis avaldatud ega ühelgi viisil honoreeritud.
Varasematel konkurssidel äramärkimata jäänud tantsud võivad osaleda.

Konkurss koosneb kahest voorust:
Videovoor - žürii valib tantsud lõppkontserdile, 9.11 on nimekiri valitud tantsudest ERRS kodulehel
Lõppvoor - avalik kontsert Salme Kultuurikeskuses

Konkursil osalemiseks palume saata tantsuvideoga (avi fail) DVD ja märgusõnaga tähistatud ümbrik informatsiooniga (tantsu sisukirjeldus, pealkiri, mitmele tantsijale, millisele rühmaliigile, viide kasutatud muusikale, tantsu esitava kollektiivi nimi, kontaktisiku e-post ja telefon) aadressil

“UUTE TANTSUDE KONKURSS”
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
J.Vilmsi 55 10147 Tallinn
hiljemalt 30.oktoobriks 2015.a.

Juurde lisada sama märgusõnaga kinnine ümbrik andmetega autori kohta (ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefon, e-posti aadress)

Konkurss toimub Eesti Kultuurkapitali toel.
Tantse hindab korraldajate poolt moodustatud vähemalt 5-liikmeline žürii.
Žüriil on õigus määrata eriauhindu, vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad välja andmata või need ümber jagada.
Võitjad saavad auhinnad kätte peale korrektse tantsukirjelduse esitamist.

Konkursi lõppvoor toimub 15. novembril 2015.a.
Tallinnas Salme Kultuurikeskuses

Lisainfo

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Ülle Feršel tants@errs.ee Erika Põlendik erika@errs.ee
53456886 5202751

Laulu- ja Tantsupeo SA
Kadri Tiis kadri.tiis@laulupidu.ee
627 3123, 515 6888
www.laulupidu.ee