Rahvariiete ja rahvatantsu teemaline konverents Põlvest põlve

04. novembril 2017, Pärnus