VÕNNU KAERA-JAAN XX 2018

09. juunil 2018

Koht: Lääniste Linnamägi, Kastre vald, Tartumaa

Traditsiooniline võistutantsimine (alates 1999) kutsub huvilisi selgi korral.
Registreerima ootame tantsurühmi, kes nõustuvad meie väljakujunenud tingimustega:
1. Kaera-Jaan – äratuntavate elementidega omaloomingulises tantsuskeemis vabalt valitud muusikaga;
2. 2 tantsu vabal valikul, neist üks soovituslikult rühma omalooming.
Tantsude esitamise järjekord omal valikul.

Võistutantsimist hindab 3-liikmeline žürii, kes valib parimad. Üldvõitja valitakse kõigi seast ning talle antakse Kastre valla Võnnu Kaera-Jaani stipendium – 500 €.
Jätkuvalt rändab edasi aastaks ka rändauhind.

Saatemuusikaga seonduva info ja muud täpsustused saadan huvilistele koos registreerimislehega. Samuti lepime kokku proovide ajad ja toitlustuse võimalused.
Ootame kiiret reageerimist.
Ka sel aastal on platsil kõrvaltegevusi (ERMi õpituba, sepa õpituba jm.).
Peale kontserti žüriiliikme õpituba ning simman.

Ühendust saab võtta:
Peep Puis
Peep.Puis@kastre.ee
508 2255
Võnnu Kultuurimaja
Tartu 24, Võnnu, Kastre vald, 62401 Tartumaa