Uute tantsude konkurss

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ja Eesti  Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kuulutavad välja

 UUTE TANTSUDE KONKURSI
Konkursi eesmärgiks on saada uut, eesti rahvuslikust ainesest lähtuvat  repertuaari.  Mõeldes 2009. aasta üldtantsupeole, on oodatud ka mereteemalised tantsud.  Tantsupidu „Meri, mu meri” räägib merest kui Eestimaa tähtsast osast. Merest kui vaatemängust, kui tööandjast ja toidulauast, kui naabermaade ühendajast.  Merest kui laste ja naiste lootusest – ootusest meeste merelolemise ajal.
 Autoritelt oodatakse tantse laste-, sega-, nais- ja meesrühmadele ning solistidele. Lähtuvalt 2009. aasta üldtantsupeost on oodatud uuslooming  3.-4. kl. lastele, 7.-9. kl. noortele,  D - C - B - A - ja naisrühmadele. Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud.

Saatemuusikana võib kasutada eesti rahvamuusikat, selle töötlust või autorimuusikat.

Tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised.

Konkursile esitatud tantsud ei tohi olla varem trükis avaldatud ega ühelgi viisil honoreeritud. Varasematel konkurssidel äramärkimata jäänud tantsud võivad osaleda.

Konkursil osalemiseks palume saata oma tööd (tantsu lühiannotatsioon, pealkiri, mitmele tantsijale, millisele rühmaliigile, viide kasutatud muusikale, tantsu esitava kollektiivi nimi) märgusõnaga tähistatud ümbrikus Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusesse (10147 Tallinn J.Vilmsi 55  “UUTE TANTSUDE KONKURSS”) hiljemalt  25. oktoobriks 2007.
Lisada sama märgusõnaga kinnine ümbrik andmetega autori kohta (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefon, e-mail)

Konkursile esitatud tantse hindab avalikul kontserdil korraldajate poolt moodustatud vähemalt 7-liikmeline žürii.
Žüriil on õigus määrata eriauhindu või vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad välja andmata või need ümber jagada.
Võitjad saavad auhinnad kätte pärast korrektse tantsukirjelduse esitamist.

Konkurss toimub 17. ja 18. novembril 2007 Salme Kultuurikeskuses.
Informatsiooni konkursi kohta saab tel. 600 9176 Ülle Feršelilt


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021