Uute tantsude konkurss

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ja Eesti  Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kuulutavad välja

 UUTE TANTSUDE KONKURSI
Konkursi eesmärgiks on saada uut, eesti rahvuslikust ainesest lähtuvat  repertuaari.  Mõeldes 2009. aasta üldtantsupeole, on oodatud ka mereteemalised tantsud.  Tantsupidu „Meri, mu meri” räägib merest kui Eestimaa tähtsast osast. Merest kui vaatemängust, kui tööandjast ja toidulauast, kui naabermaade ühendajast.  Merest kui laste ja naiste lootusest – ootusest meeste merelolemise ajal.
 Autoritelt oodatakse tantse laste-, sega-, nais- ja meesrühmadele ning solistidele. Lähtuvalt 2009. aasta üldtantsupeost on oodatud uuslooming  3.-4. kl. lastele, 7.-9. kl. noortele,  D - C - B - A - ja naisrühmadele. Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud.

Saatemuusikana võib kasutada eesti rahvamuusikat, selle töötlust või autorimuusikat.

Tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised.

Konkursile esitatud tantsud ei tohi olla varem trükis avaldatud ega ühelgi viisil honoreeritud. Varasematel konkurssidel äramärkimata jäänud tantsud võivad osaleda.

Konkursil osalemiseks palume saata oma tööd (tantsu lühiannotatsioon, pealkiri, mitmele tantsijale, millisele rühmaliigile, viide kasutatud muusikale, tantsu esitava kollektiivi nimi) märgusõnaga tähistatud ümbrikus Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusesse (10147 Tallinn J.Vilmsi 55  “UUTE TANTSUDE KONKURSS”) hiljemalt  25. oktoobriks 2007.
Lisada sama märgusõnaga kinnine ümbrik andmetega autori kohta (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefon, e-mail)

Konkursile esitatud tantse hindab avalikul kontserdil korraldajate poolt moodustatud vähemalt 7-liikmeline žürii.
Žüriil on õigus määrata eriauhindu või vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad välja andmata või need ümber jagada.
Võitjad saavad auhinnad kätte pärast korrektse tantsukirjelduse esitamist.

Konkurss toimub 17. ja 18. novembril 2007 Salme Kultuurikeskuses.
Informatsiooni konkursi kohta saab tel. 600 9176 Ülle Feršelilt


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust" - LÜKKUB EDASI

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“ - LÜKKUB EDASI

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“ - JÄÄB ÄRA

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Läki Tantsule kontsert "Mis on inimene?"

05. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival - LÜKKUB EDASI

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel Baltikum tantsib -JÄÄB ÄRA

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

06. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival - LÜKKUB AASTASSE 2021

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline kevadkontsert "Ühte hoides"

17. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus kevadkontsert

23. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke tantsuetendus TIINA ja MARI

29. mai 2020

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

19.-20. september 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022