IX rahvapilli- ja laululaager

15.-19. augustil 2007 Pikakannu põhikoolisViiul, eesti lõõts, hiiu kannel, torupill, 2- realine lõõts, erinevad kandled, plokkflööt, karmoška, akordion, kitarr; Laulutundides: regilaul ja uuem rahvalaul.
Hommikupoolikuil toimuvad individuaaltunnid. Pärastlõunail olenevalt mängutasemest ansamblid, laulutunnid. Pillimänguga alustajail jätkuvad individuaaltunnid ka pärastlõunasel ajal; Õhtuti tantsuklubid (õpetame eelmise sajandivahetuse seltskonnatantse), pillimängud iseenda ja kontserditel ka teiste rõõmuks. 

 


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel Toropi-simman 2020

07. märts 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021