Korraldajad tegid täna kokkuvõtteid noorte laulu- ja tantsupeost

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus andis täna kultuuriministrile ja sihtasutuse nõukogule ülevaate tänavusuvisest noorte laulu- ja tantsupeost.
“Rahvana kestmajäämine on eesti kultuuri kõige tähtsam ülesanne. Laulupidude traditsioon on üks eesti kultuuri kõige ehedamaid edasikandjaid ja tänavune pidu andis kinnitust, et see on tähtis ka meie noortele,” ütles kultuuriminister Laine Jänes.Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Aet Maatee sõnul oli seekordne noortepidu erakordselt rahvarohke nii esinejate kui pealtvaatajate poolel, peost sai kohapeal osa tublilt üle 100 000 inimese. “Teoks sai see suuresti tänu maakondlikele koordinaatoritele ja suurepärasele meeskonnale, kuhu kuulus paarsada inimest üle terve Eesti,” ütles Maatee.
Peo korraldusest kokkuvõtteid tehes tõstatus ka SA Tallinna Lauluväljak poolt laulupeo korraldajatele osutatud teenuste hindade läbipaistvuse ja optimaalsuse teema. Kultuuriministri sõnul on lauluväljaku arendamiseks tehtud investeeringute valguses küsitav teenuste rendi hüppeline kasv.
Kultuuriminister Laine Jänese sõnul näeks ministeerium heameelega, kuidas paranevad eeskätt lauljate, mängijate ja publiku tingimused laulupidude ajal. “Seetõttu ongi 2007. aastal toetatud lauluväljakut 20 miljoni krooniga, lootuses, et seal toimuv noorte laulu- ja tantsupidu saaks peetud paremates tingimustes. Kahjuks peab nentima, et vaatamata riigi poolt antud toetusele ei saanud me rahul olla sellega, mis toimus möödunud suvel olmelise poole pealt. Vastupidi, võrreldes varasemaga olid seekord hüppeliselt kasvanud teenuste rendihinnad,” ütles minister Jänes.
Kultuuriministri sõnul ootab riik SA-lt Tallinna Lauluväljak läbipaistvamat ja selget finantsaruandlust teenuste osutamise kohta, aga ka konkreetseid edaspidiseid kavu, mis toetaksid kogu riigile oluliste kultuurisündmuste – nagu koolinoorte, üliõpilaste või üldlaulupeod – läbiviimiseks tehtavaid tegevusi. Ministri hinnangul muutuks SA Tallinna Lauluväljak tegevus läbipaistvamaks ja võimaldaks paremini arvestada laulupidude vajadustega, kui selle nõukogusse kuuluksid Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ja kooriühingu esindajad.
Katrin Arvisto
Kultuuriministeeriumi pressiesindaja

Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021