12. novembrini saab esitada Ullo Toomi Auaadresside kandidaate

Käes on Ullo Toomi 105. sünniaastapäevale pühendatud Ullo Toomi Auaadresside kandidaatide esitamise aeg.Selle aasta 14. septembril möödus 105 aastat Eesti tantsupidude traditsioonile alusepanija, rahvatantsujuhi, rahvatantsude koguja Ullo Toomi sünnist. Väärtustamaks tema panust  Eesti rahvatantsu taaselustamisel ja arendamisel antakse iga viie aasta tagant alates 100. sünniaastapäevast Ullo Toomi Auaadresse.

 

Ullo Toomi Auaadressi statuudi kinnitas Ullo Toomi Fondi halduskogu 11. juunil 2002. aastal. See rahvakultuurialase kõrge tunnustuse avaldus omistatakse isikutele, kollektiividele, asutustele või organisatsioonidele kauaaegse ja silmapaistva töö ning teenete eest Eesti rahvatantsuelus. Ettepanekuid auaadressi omistamiseks võivad teha kõik asjast huvitatud asutused, kollektiivid ja isikud. Auaadressi saaja(d) otsustab Ullo Toomi Fondi halduskogu koos vastava juubeliaasta tähistamiseks moodustatud komisjoniga.
Vabas vormis kirjalikud esildised koos kandidaadi lühiiseloomustuse, tema rahvatantsualase tegevuse kirjelduse ning põhjendusega auaadressi omistamiseks palume esitada 12. novembriks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse aadressile.

Lisainfo:
Kadri Tiis
Tantsutoimetaja
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Tel 6 273 123
kadri dot tiis at kul dot ee


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021