ERRSi üldkogu 23. märtsil

Austatud ERRS liige!
Olete oodatud ERRS Üldkogule 23.03 kell 12.30,
mis toimub Tallinnas Salme Kultuurikeskuses (aadressil Salme tn 12; Tallinn)

Päevakord:
1. ERRS juhatuse 2007 aruanne
2. ERRS revisjoniaruanne
3. ERRS tegevuskava 2008
4. ERRS noored
5. Tantsuspetsialisti kutse omistamisest
6. Riigitoetusest laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele
rahvatantsurühmadele ja
rahvamuusikaansamblitele
7. ERRS 20. juubel
8. Tarvanpää Selts
9. Muud küsimused

Lähtudes üldkoosoleku kvoorumnõuetest ning tuginedes mittetulundusühingute
seadusele on koosolekule mittepääseval liikmel õigus delegeerida oma hääli
kirjalikult mõnele teisele üldkoosolekus osalevale ERRS liikmele.

Üldkoosolek kestab orienteeruvalt kella 14.30-ni.
Kell 15.00 algab Kristjan Toropi raamatu “Viron Vakka” ja DVD esitlus.
Kell 16.00 toimub rahvakunstiansambli Leigarid kontsertetendus “Tulehoidja”

Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021