Teeme 3. mail Eestimaa puhtaks

Hea rahvatantsija ja -muusik,  Sinu abi vajatakse nii nagu ka 2004. aastal. Lähme ja teeme koos Eestimaa puhtaks.Kodanikualgatus Teeme Ära 2008  "Teeme Ära 2008" on kodanike algatus, mille raames on plaanis ära koristada kõik Eestimaa avalikes kohtades, metsades ja randades vedelev illegaalne prügi, tehes seda koostöös vabatahtlike eraisikute, kodanikeühenduste, omavalitsuste, era- ja avaliku sektori organisatsioonidega. Senise kaardistamise põhjal hindame koristatava prügi hulgaks ligi 7000 tonni, selle ära koristamiseks ühe päeva jooksul, on vajalik 40 000 vabatahtliku osalemine.
Suur üle-eestiline koristuspäev leiab aset 3. mail 2008  Prügi kaardistamisest  Et saaksime planeerida koristuspäeva logistikat ja vajaminevaid ressursse, on eelnevalt vaja kindlaks teha prügi täpsem hulk, paiknemine ja tüüp. Seetõttu oleme asunud vabatahtlike abiga prügipaikasid kaardistama üle Eesti.   Üks meie algatusgrupi liikmeid, Skype'i peaarhitekt Ahti Heinla, kirjutas spetsiaalselt Teeme Ära 2008 jaoks Google Earth baasil prügiandmebaasi tarkvara, mis võimaldab GPS seadme kaasabil kõik prügihunnikud täpsete koordinaatidega, iseloomustavate andmetega ja pildiga Eesti kaardile kanda.   Prügikaarti saab näha siin: www.teeme2008.ee/kaart (vähemalt minut tuleks varuda kannatust, et kõik kaardile märgitud punktid nähtavale tuleks). Tänase seisuga oleme kandnud Eesti prügikaardile juba andmed üle 4500 illegaalse prügi mahapaneku paiga kohta üle Eesti.  Koostööpartnerid  Loomulikult ei saa niivõrd mastaapset üritust läbi viia keegi üksi. Meie soov on kaasata organisatsioone ja ühendusi kõigist sektoritest, koole, sõpruskondi, töökaaslasi, peresid – kõiki neid, kes tahavad mingil moel enda panuse anda ürituse õnnestumisse.
 Projekti on juba kaasatud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL), Keskkonnaministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), Eesti Rahvusringhääling, MTV-Eesti, Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Ökokratt, EMT, Nokia, G4S, Eesti Energia, Hansapank ning kümneid kohalikke omavalitsusi. Üksikasjalikuma ülevaate meie koostööpartneritest leiab meie koduleheküljelt www.teeme2008.ee, lingi „Kest teevad“ alt.  Olulisemad kuupäevad:  15. märts - algab laiapõhjaline teavituskampaania  20. märts – saab alguse vabatahtlike registreerimine koristuspäevale   3. mai – suur üle-eestiline koristuspäev  4. mai - tänukontsert Puhta Eesti Pidu Tallinnas, Tartus ja Narvas


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021