Porkuni Pillar 2008

7. – 8. juunil 2008MTÜ LUSTPILL JA TAMSALU KULTUURIMAJA kutsuvad
RAHVUSVAHELISELE LASTE FOLKLOORIFESTIVALILE
PORKUNI PILLAR 2008 mis toimub Porkunis
Festivali eesmärk:
* Eesti rahvusliku pärandi säilitamine, edendamine ja tutvustamine
* teadmiste andmine pärimuskultuurist ja loodudest
* käelise tegevuse arendamine
* karjakasvatusega seonduva tundmaõppimine
* oma ja teiste rahvaste kultuuripärandi propageerimine läbi regilaulu, tantsu, pillimängu, mõistatuste, laulumängude ja muinasjutu
* laste ja noorte vaimsetel väärtustel põhineva maailmavaate kujundamine
* uute sõprussidemete loomine teiste kollektiividega

Festivali sihtgrupp :
Lastegrupid 5 aastast –15 aastani
Ürituse lühikirjeldus :
Porkuni Pillarit korraldatakse aastast 1994 iga kahe aasta tagant. Seekordne festival on kaheksas. Porkuni Pillari läbivaks teemaks sellel aastal on piimaandjad - karjakasvatus. Teadmisi ammutame  Imavere Piimamuuseumist (nt kuidas teha võid, kuidas töötab koorelahutaja jne), üleval on näitused vanaaegsetest piimanõudest, võitegemismasinatest ja lüpsimasinatest. Esitatavad kavad peaksid olema seotud antud teemaga. - olgu see regilaul, laulumäng, muinasjutt, legend, mõistatus või võistlusmäng. Oodatud on karjapasuna puhujad.  Folkloorse kava pikkus 5- 10 minutit. Erinevates õpitubades  valmistatakse töid teemal „Piimaandajad ja sellega seotud tööd ja tegemised.“ ( rebimistehnikas, värvimistehnikas jms). Õpitubade juhendajad seavad üles parimate tööde näituse. Esimene õhtu lõpeb tantsutraaviga, kus mängivad Kose „ Pillipiigad“ , lõõtsamees Enrik Visla ja Tamsalu valla rahvamuusikarühm “LUSTPILL”. Teisel päeval saadakse teadmisi loodusest ja loodushoiust, veest ja veega seotud probleemidest. Kohal on tuntud tegelased: Kivivana, Metsaema, Veteema. Teise päeva lõpetab ühiskontsert. Seekord on külaliskollektiivideks tantsurühm Serbiast ja muusikarühm Soomest.

Tulge festivalile - see on lõbus, huvitav ja omapärane.
NB! Vihmase ilma korral toimub üritus Tamsalu Kultuurimajas.

Lisas registreerimislehed.
Täida ja saada  aadressil:  Sirje Luik , Vajangu Põhikool , 46002 Vajangu või e-mail: sirts55 at hot dot ee  02. aprilliks. Söögirahasid ootan  10. maist – 15. maini 2008.a.  
a/a 10220049808017 EÜP märgusõna Pillar,  selgituseks osavõtja kollektiivi  nimi  ja laste  arv

Täiendav info:. tel 32 30 968  Tiia Uudeberg, Tamsalu Kultuurimaja 
Vaata lisa ka koduleheküljelt  www.vajangu.ee/ kool


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Toropi-simman 2020

07. märts 2020

Loe veel VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust"

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

27. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel Baltikum tantsib

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline kevadkontsert "Ühte hoides"

17. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus kevadkontsert

23. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022