August Pulst 120

Tähistamaks 120 aasta möödumist vanavara koguja ja Eesti muusikalise pärandi talletaja August Pulsti (14.01.1889-22.11.1977) sünnist, peetakse 2009. aastal üle Eesti pulstilikke juubelipidustusi.

August Pulsti värvikat elu ja loomingut tutvustava mälestusaasta avab tema laulude ja pillilugudega näitemäng „Presidendi kojutulek“ Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis homme. Lisaks mahuvad selle nädala sisse ettekandepäev Eesti Rahva Muuseumis, mälestuskontsert Pärimusmuusika Aidas, pillimeistrite kontsert Kadrioru kunstimuuseumis jpm.

Pidustuste üheks mastaapsemaks ettevõtmiseks on külapillimeeste ringreis, mille käigus annavad külapillimehed ja uue põlvkonna pärimusmuusikud kontserte rahvamajades üle Eesti ning jõuavad lõpuks, 30. oktoobril Tallinnasse, Estonia kontserdisaali. Sinna organiseeris oma eluajal (1889-1977) rahvamuusikud esinema ka August Pulst – 1920ndate kohta enneolematu algatus leidis tollaste kultuurikorraldajate suurest
vastuseisust hoolimata suurt publikumenu ning aitas oluliselt kaasa pärimusmuusika väärtustamisele ning staatuse paranemisele ühiskonnas.

Lisaks korraldas August Pulst kahe maailmasõja vahelisel perioodil pärimusmuusika jäädvustamist heliplaatidele ning organiseeris külapillimeeste ja -laulikute ringreise. Pikki aastaid tegeles August Pulst
innukalt vanavara kogumisega, olles otseselt seotud nelja muuseumi rajamisega, milledest Eesti Kunstimuuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum ning Tori Muuseum ka tõeks said, vabaõhumuuseumist sai asja alles hiljem.

„August Pulst ei tegelenud vaid pärimuskultuuri jäädvustamise ja salvestamisega, vaid ka vanade traditsioonide jätkamise ja esitamisega uutel ja tema enda aja jaoks julgetel viisidel. Ise kujutan teda tihti ette kunstnikuna, kes värvi asemel maalis huvitavaid mustreid olemasoleva pärimusega. Oleksin äärmiselt õnnelik, kui meie õpistu suudab jätkata tema alustatud elutööd,“ sõnas juubeliaastat kommenteerides Sofia Joons, Eesti Pärimusmuusika Keskuse juures tegutseva vabahariduskooli August Pulsti õpistu juhataja.

Juubeliaasta avakuu sündmused:
*        14.01 kl 16.00 August Pulsti laulude ja pillilugudega näitemäng "Presidendi kojutulek" Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, esitab kandlesõprade ühendus Kannelkond
*        14.01 kl 19.00 tantsuklubi ehk vanad seltskonnatantsud elava rahvamuusikaga Tallinna Vanalinna muusikamajas, eestvedaja Leanne Barbo
*        15.01 kl 15.00 ettekandepäev "August Pulsti jäljed Tartus" Eesti Rahva Muuseumis
*        15.01 kl 18.00 külapillimeeste kontsert ja tantsuklubi Tartu Seltside Majas
*        16.01 kl 18.00 pillimeistrite kontsert Kadrioru kunstimuuseumis, esinevad muusikud ja tantsijad meistrite Roland Suitsu, Rait Pihlapi, Indrek Roosi jt. pilli järgi
*        17.01 kl 16.00 kontsert "August Pulst 120" Pärimusmuusika Aidas, esinevad TÜ  Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid, lugusid vestab Piret Päär, külas udmurdi rahvalaulik Nadja Utkina, pakutakse isetehtud leiba ja meemõdu
*        19.01 kl 19.00 August Pulsti näituse "Minevikust tulevikku" avamine Tori Muuseumis
*        19.01 kl 20.00 August Pulsti maalide näituse "Mütoloogiline Tori" avamine, põrgulugude ja -legendide vestmine Tori Rahvamajas.

August Pulsti juubeliaasta pidustusi korraldavad Eesti Pärimusmuusika Keskus ja August Pulsti õpistu, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinna Vanalinna Muusikamaja, Tori muuseum ja rahvamaja, Eesti Rahva Muuseum, Kadrioru kunstimuuseum ja Eesti Kontsert.

Põhjalikumat teavet August Pulsti elu ja tegemiste ning juubelipidustuste
kohta leiab www.folk.ee/opistu


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021