Uute meestetantsude konkurss

MTÜ Tarvanpää Selts koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusega korraldavad 8. märtsil algusega kell 12 Rakvere Teatris UUTE MEESTE-JA POISTETANTSUDE KONKURSI! Konkursi eesmärgiks on saada uut repertuaari MEESTE TANTSUPIDU 2-le, mis toimub 2010  13. juunil Rakveres.Oodatud on tuntud Eesti meestetantsude seaded või süidid, kevad-suvise rahvakalendri tähtpäevadest inspireeritud tantsud või tantsumängud ja kaasaegne autorilooming Eesti rahvatantsu ainetel.
MTP 2 MÄRKSÕNADEKS on neli põhielementi: ÕHK, MAA, VESI ja TULI.  Kõigi nende elementaalidega seonduvad rahvuslikus pärimuses rida laule ja tantse. Samuti on võimalik elemente kirjeldada läbi meeste tööde ja tegemiste. ÕHK võib seonduda nii lendamise, korrakaitsja (õhku puhtaks lööma), bürokraadi kui õhumüüjaga. MAA võib seonduda kündmise kui kullakaevandamisega kuid ka kõigega, mida maal leidub. VESI võib seonduda aerutamise, kalapüügi, ujumise või tule tõrjumisega. TULI aga võib seonduda näiteks sepa, elektriku aga ka armastajaga jne.
Peol osalevad kõikide rühmaliikide mehed. Miinimum arv tantsijaid rühmas on 8. Saatemuusikana võib kasutada Eesti rahvamuusikat, selle töötlusi või autorimuusikat.
Konkursile esitatud tantsud ei tohi olla varem trükis avaldatud ega ühelgi viisil honoreeritud. Varasematel konkurssidel äramärkimata jäänud tantsud võivad osaleda.
Konkursil osalemiseks palume saata oma tööd (video, tantsu lühiannotatsioon, pealkiri, millisele rühmaliigile, viide kasutatud muusikale, tantsu esitava kollektiivi nimi) märgusõnaga tähistatud ümbrikus Rahvakultuuri Arendus –ja Koolituskeskusse (10147 Tallinn J. Vilmsi 55 Rahvakultuurikeskus “UUTE MEESTETANTSUDE KONKURSS”) 25. veebruariks 2009. Lisada sama märgusõnaga kinnine ümbrik autori andmetega (ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefon, e-post). Uute meeste-ja poistetantsude konkurss toimub kahes voorus. Esimene on videovoor, kus korraldajate poolt moodustatud vähemalt 7-liikmeline zhürii valib välja tööd lõppvooru. Poiste-ja meeste tantsud võistlevad eraldi arvestuses. Zhüriil on õigus määrata eriauhindu või vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad välja andmata või need ümber jagada.
Võitjad saavad auhinna kätte pärast korrektse tantsukirjelduse esitamist
Lisainfot konkursi kohta saab telefonil: 6009176, 53456886, Ülle Feršel
ylle dot fersel at rahvakultuur dot ee

Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021