Uute meestetantsude konkurss

MTÜ Tarvanpää Selts koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusega korraldavad 8. märtsil algusega kell 12 Rakvere Teatris UUTE MEESTE-JA POISTETANTSUDE KONKURSI! Konkursi eesmärgiks on saada uut repertuaari MEESTE TANTSUPIDU 2-le, mis toimub 2010  13. juunil Rakveres.Oodatud on tuntud Eesti meestetantsude seaded või süidid, kevad-suvise rahvakalendri tähtpäevadest inspireeritud tantsud või tantsumängud ja kaasaegne autorilooming Eesti rahvatantsu ainetel.
MTP 2 MÄRKSÕNADEKS on neli põhielementi: ÕHK, MAA, VESI ja TULI.  Kõigi nende elementaalidega seonduvad rahvuslikus pärimuses rida laule ja tantse. Samuti on võimalik elemente kirjeldada läbi meeste tööde ja tegemiste. ÕHK võib seonduda nii lendamise, korrakaitsja (õhku puhtaks lööma), bürokraadi kui õhumüüjaga. MAA võib seonduda kündmise kui kullakaevandamisega kuid ka kõigega, mida maal leidub. VESI võib seonduda aerutamise, kalapüügi, ujumise või tule tõrjumisega. TULI aga võib seonduda näiteks sepa, elektriku aga ka armastajaga jne.
Peol osalevad kõikide rühmaliikide mehed. Miinimum arv tantsijaid rühmas on 8. Saatemuusikana võib kasutada Eesti rahvamuusikat, selle töötlusi või autorimuusikat.
Konkursile esitatud tantsud ei tohi olla varem trükis avaldatud ega ühelgi viisil honoreeritud. Varasematel konkurssidel äramärkimata jäänud tantsud võivad osaleda.
Konkursil osalemiseks palume saata oma tööd (video, tantsu lühiannotatsioon, pealkiri, millisele rühmaliigile, viide kasutatud muusikale, tantsu esitava kollektiivi nimi) märgusõnaga tähistatud ümbrikus Rahvakultuuri Arendus –ja Koolituskeskusse (10147 Tallinn J. Vilmsi 55 Rahvakultuurikeskus “UUTE MEESTETANTSUDE KONKURSS”) 25. veebruariks 2009. Lisada sama märgusõnaga kinnine ümbrik autori andmetega (ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefon, e-post). Uute meeste-ja poistetantsude konkurss toimub kahes voorus. Esimene on videovoor, kus korraldajate poolt moodustatud vähemalt 7-liikmeline zhürii valib välja tööd lõppvooru. Poiste-ja meeste tantsud võistlevad eraldi arvestuses. Zhüriil on õigus määrata eriauhindu või vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad välja andmata või need ümber jagada.
Võitjad saavad auhinna kätte pärast korrektse tantsukirjelduse esitamist
Lisainfot konkursi kohta saab telefonil: 6009176, 53456886, Ülle Feršel
ylle dot fersel at rahvakultuur dot ee

Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust" - LÜKKUB EDASI

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“ - LÜKKUB EDASI

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“ - JÄÄB ÄRA

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Läki Tantsule kontsert "Mis on inimene?"

05. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival - LÜKKUB EDASI

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel Baltikum tantsib -JÄÄB ÄRA

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

06. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival - LÜKKUB AASTASSE 2021

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline kevadkontsert "Ühte hoides"

17. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus kevadkontsert

23. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke tantsuetendus TIINA ja MARI

29. mai 2020

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

19.-20. september 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022