Eesti tantsupidude ajalugu sai kaante vahele

Reedel, 22. mail toimus Tallinnas Jaan Poska majas (Poska 8) raamatu „75 aastat Eesti tantsupidusid“ esitlus. Raamat annab täpse ülevaate tantsupidude arengust alates I Eesti mängudest 1934. aastal kuni XVII üldtantsupeoni 2004.

Iga peo kohta on raamatus eraldi peatükk, mis sisaldab ettevalmistuse  ja peo enda kirjeldusi, kava, ohtralt fotosid ja ajaleheväljalõikeid, ka tantsujooniseid. Samuti on teoses ülevaade tantsupidude eelsest ajast ning pidude tähendusest meie kultuurikontekstis. Raamatu lisades on ülevaade kõikide pidude repertuaarist ning nimekirjad nii üldtantsupidude kui noortepidude juhtidest (üldjuhid, liigijuhid, assistendid, muusikajuhid, kunstnikud jne).

Raamat „75 aastat Eesti tantsupidusid“ on enam kui kolme aasta pikkuse uurimistöö tulemus, mida ajendas tõdemus, et meie üldtantsupidude kulgu ja arengut seni talletatud ei olegi. Raamatu koostajateks ja autoriteks on Anneli Ammas ja Kadri Valner (tekstide autorid), Kadri Tiis, Ülle Feršel, Lille-Astra Arraste, Ilma Adamson ja Juris Žigurs, kes kõik on kas tantsijate või juhtidena ka ise pidudega seotud. Raamatu kunstnik on Päivi
Palts.

Raamatu maht on 346 lehekülge, sisaldab 400 fotot, tiraaž on 3000.
Teose annab välja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, kirjastab Varrak.

Raamatu väljaandmist toetasid EV Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Eesti Rahvuskultuurifond.

Lisainfo:
Kadri Valner
Raamatu projektijuht
52 88 104


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021