Põhja- Liivimaa festival korraldab merelaulude konkursi

5. juunil toimub Häädemeestel V Põhja- Liivimaa festival, mille raames toimub ka konkurss „Merelaul", kuhu oodatakse esinema lauljaid järgnevates kategooriates: solistid, ansamblid, koorid.
Lauljate vanus soovitavalt alates 16. eluaastast
Osalejatel tuleb esitada kolm laulu:
* üks merelaul
* üks rahvalaul
* üks vabal valikul
Saateks võivad olla naturaalpillid.
Hinnatakse laulude intonatsiooni, interpretatsiooni, esituse väljenduslikkust, originaalsust ja üldmuljet.
Konkursil esinejaid kuulab žürii, kes valib igast kategooriast parimad ja premeerib neid väärikate auhindadega. Publik valib oma lemmiku.

Konkursil osalenud solistil ja kollektiivil on võimalus etteasteks kuni 10-minutilise kavaga festivali vabalaval, milles kohustuslik on merelaulu esitus.

Peale selle on Põhja-Liivimaa festivali kavas veel hulganisti toredaid ettevõtmisi: Kaubandustegevus, Liivi tantsude konkurss, Kübarakoolitus, Liivi laulude õpituba, erinevad rahvakultuuri töötoad jm.
Tänuõhtu koos ansambliga „Hellad Velled", jne.
Kaasa teevad üritustel ka külalised Lätimaalt.
Lisa Aire Koop, airekoop@gmail.com tel. 44 64510 ja 555 366 93
OSAVOTUANKEET