Kas tantsupidude jaoks ehitatakse uus väljak?

15. veebruaril kohtus kultuuriminister Laine Jänes Eesti Rahvamuusika ja Rahvatantsu Seltsi ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse esindajatega. Kohtumisel osalejad tõdesid, et Kalevi staadioni juhtkonna poolt ultimatiivselt esitatud nõudmised on põhjendamatud ning ühe võimalusena asutakse tegelema kõigi tantsijate vajadustele vastava tantsuväljaku arendamise planeerimisega.

Kohtumisel jõuti üksmeelele, et OÜ Kalevi Keskstaadion juhtkonnalt saabunud nõudmiste valguses ollakse sunnitud täna olemasolevaid tingimusi kriitiliselt hindama ning tantsupidude arengut silmas pidades veelgi parimaid lahendusi otsima.

Lisaks Kalevi Keskstaadionile tasutud rendirahale on viimaste pidudega seonduvalt riik eraldanud investeeringutena neile ka remondiraha, kuid sealne olukord ei ole tänaseks silmnähtavalt paranenud. Arvestades sellega, et väljakut renditakse tantsupidudeks 10 aasta jooksul kokku umbkaudu neljal nädalal, on miljonitesse küündivad rendisummad ebaproportsionaalselt suured. Ainult tantsupidude korraldamisega ei ole võimalik ühtegi staadionit ära majandada. Selge on see, et Kalevi staadioni arendamiseks ei piisa vaid pinkide värvimisrahast, vaid see vajab põhjalikku kaasajastamist. Kalevi Keskstaadioni edasine tegevus ja arendamine sõltub puhtalt selle juhtkonna otsustest ja suutlikkusest leida kaasfinantseerimist, muuhulgas ka näiteks välisfondidest.

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul on tantsupeod tänaseks leidunud väärika koha Eesti kultuuriruumis ning pidude kõikidele vajadustele vastava keskkonna väljaarendamine on hädavajalik. Jänes lausus, et riik võiks pikemas perspektiivis kaaluda sarnaselt Lauluväljakule ka Tantsuväljaku loomist ja väljaarendamist. Kuna tantsupidude vastu on väga suur huvi nii publikul kui osalejatel, saaksime sellise sammuga luua kõiki rahuldava keskkonna, sõnas kultuuriminister.

Osalejad arutasid kohtumisel mitmeid võimalikke edasisi tegevuskavasid ning leidsid, et kuna järgmine üldtantsupidu toimub aastal 2014, on täna tekkinud enneolematu võimalus tegeleda uue tantsuväljaku arendamisega. Koosolekul osalejad otsustasid põhjalikult kaaluda erinevaid olemasolevaid ning ka võimalikke uusi lahendusi, et seejärel jõuda pikaajalise arengu- ning investeeringute kavani, mille tulemusena saaks Eesti tantsupeo traditsioon endale väärilise ning kõiki tantsijate ning tantsupubliku vajadusi arvestava tantsuväljaku.Lisainfo:Kalev Järvela

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

juhatuse esimees

Tel: 518 2347

e-mail: errs@errs.ee

Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

05.-06. september 2020

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

19.-20. september 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

25. september 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke tantsuetendus TIINA ja MARI

15. november 2020

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

Rahvatantsuansambel Kajakas 70.aastapäeva kontsert

24. aprill 2021, Pärnu

Loe veel Meeste tantsupidu MTP4

05.-06. juuni 2021, Rakvere

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

26. juuni 2021, Värska

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 77. aastapäeva kontsert

19. märts 2022 ERM

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

05. juuni 2022, Tartu

Loe veel XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022