Kas tantsupidude jaoks ehitatakse uus väljak?

15. veebruaril kohtus kultuuriminister Laine Jänes Eesti Rahvamuusika ja Rahvatantsu Seltsi ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse esindajatega. Kohtumisel osalejad tõdesid, et Kalevi staadioni juhtkonna poolt ultimatiivselt esitatud nõudmised on põhjendamatud ning ühe võimalusena asutakse tegelema kõigi tantsijate vajadustele vastava tantsuväljaku arendamise planeerimisega.

Kohtumisel jõuti üksmeelele, et OÜ Kalevi Keskstaadion juhtkonnalt saabunud nõudmiste valguses ollakse sunnitud täna olemasolevaid tingimusi kriitiliselt hindama ning tantsupidude arengut silmas pidades veelgi parimaid lahendusi otsima.

Lisaks Kalevi Keskstaadionile tasutud rendirahale on viimaste pidudega seonduvalt riik eraldanud investeeringutena neile ka remondiraha, kuid sealne olukord ei ole tänaseks silmnähtavalt paranenud. Arvestades sellega, et väljakut renditakse tantsupidudeks 10 aasta jooksul kokku umbkaudu neljal nädalal, on miljonitesse küündivad rendisummad ebaproportsionaalselt suured. Ainult tantsupidude korraldamisega ei ole võimalik ühtegi staadionit ära majandada. Selge on see, et Kalevi staadioni arendamiseks ei piisa vaid pinkide värvimisrahast, vaid see vajab põhjalikku kaasajastamist. Kalevi Keskstaadioni edasine tegevus ja arendamine sõltub puhtalt selle juhtkonna otsustest ja suutlikkusest leida kaasfinantseerimist, muuhulgas ka näiteks välisfondidest.

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul on tantsupeod tänaseks leidunud väärika koha Eesti kultuuriruumis ning pidude kõikidele vajadustele vastava keskkonna väljaarendamine on hädavajalik. Jänes lausus, et riik võiks pikemas perspektiivis kaaluda sarnaselt Lauluväljakule ka Tantsuväljaku loomist ja väljaarendamist. Kuna tantsupidude vastu on väga suur huvi nii publikul kui osalejatel, saaksime sellise sammuga luua kõiki rahuldava keskkonna, sõnas kultuuriminister.

Osalejad arutasid kohtumisel mitmeid võimalikke edasisi tegevuskavasid ning leidsid, et kuna järgmine üldtantsupidu toimub aastal 2014, on täna tekkinud enneolematu võimalus tegeleda uue tantsuväljaku arendamisega. Koosolekul osalejad otsustasid põhjalikult kaaluda erinevaid olemasolevaid ning ka võimalikke uusi lahendusi, et seejärel jõuda pikaajalise arengu- ning investeeringute kavani, mille tulemusena saaks Eesti tantsupeo traditsioon endale väärilise ning kõiki tantsijate ning tantsupubliku vajadusi arvestava tantsuväljaku.Lisainfo:Kalev Järvela

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

juhatuse esimees

Tel: 518 2347

e-mail: errs@errs.ee

Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021