Taas kategoriseeritakse tantsurühmad

Algab tantsupeole pürgivate tantsurühmade kategoriseerimine, mida ERRS on koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning lavastusgrupiga alates 2002. aasta noortepeo eelvoorudest juba teinud.
2004. aasta üldtantsupeo eel kategoriseerisid lavastusgrupi liikmed esmakordselt kõik tantsurühmad. Vaadati üle ja hinnati 468 tantsurühma. Rühmadele omistati 87 kõrgemat, 178 esimest ja 198 teist kategooriat. Viiele rühmale kategooriat ei omistatud.

2007. aasta noorte tantsupeo II eelvooru ajal vaadati üle 475 tantsurühma. Esmakordselt andsid oma hinnangu lisaks peo üldjuhtidele ja nende assistentidele ka töösse kaasatud tantsujuht-mentorid. Noortepeo II eelvoorus omistati rühmadele 32 kõrgemat, 85 esimest, 97 teist ja 114 kolmandat kategooriat. 23 rühma jäid ilma kategooriata. I klasside ning õpetajate tantsurühmi ei kategoriseeritud.
2009. aasta tantsupeo eel anti hinnang 343 rühmale: lisaks täiskasvanute omadele ka soovi avaldanud laste- ja noortekollektiividele. Kõrgemaid kategooriaid omistati 37 rühmale, esimesi 87 rühmale, teisi 105 ja kolmandaid 114 rühmale.

Rühmade kategoriseerimine on praegu ainuke reguleeritud võimalus väärtustada kollektiivi kunstilist taset ning hinnata ja suunata rühmade kvalitatiivset tegevust eesti rahvakultuuri säilitamisel ja arendamisel. Omistatud kategooria on soovituslikuks aluseks kohalikele omavalitsustele tegevustoetuste määramisel rühmadele ja töötasu maksmisel rühmajuhtidele. Ka kujuneb see oluliseks osaks 2006. aasta detsembris Kutsekojas vastuvõetud ning 2007. aastal käivitunud tantsuspetsialisti kutsestandardist.

Selleaastase noorte tantsupeo “maa ja ilm” II eelvooru ajal kategoriseeritakse kõik laste- ja noorterühmad. Lavastusgrupiga käivad igas maakonnas kaasas tantsumentorid Ilma Adamson, Andi Einaste, Angela Arraste, Tiiu Pärnits ja Henn Tiivel, kes koos liigijuhi ja assistendiga hindavad kõikide rühmade tantsuoskust. Pärast eelvooru tehakse kokkuvõtted ja komisjon vormistab protokollilise otsuse, mille alusel väljastatakse vastav tunnistus. Samuti saadetakse info koolidesse ja kohalikesse omavalitsustesse, kus tantsurühmad tegutsevad. Kategoriseerimisel hinnatakse tantsurühma tantsutehnilist taset, emotsionaalsust, repertuaari täpsust ja lavakultuuri, rahvarõivaste korrektsust ja kandmise oskust.
Sügisel analüüsib ERRS siis juba nelja kategoriseerimise tulemused, et aidata kaasa valdkonna arenguprotsesside suunamisele ning saada paremaid andmeid õpetajate vajadustest kujuneda veel paremaks haritud ja arenevaks eestvedajaks, kelle kollektiiv oleks teotahteline arenev kultuurikandja.


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021