Taas kategoriseeritakse tantsurühmad

Algab tantsupeole pürgivate tantsurühmade kategoriseerimine, mida ERRS on koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning lavastusgrupiga alates 2002. aasta noortepeo eelvoorudest juba teinud.
2004. aasta üldtantsupeo eel kategoriseerisid lavastusgrupi liikmed esmakordselt kõik tantsurühmad. Vaadati üle ja hinnati 468 tantsurühma. Rühmadele omistati 87 kõrgemat, 178 esimest ja 198 teist kategooriat. Viiele rühmale kategooriat ei omistatud.

2007. aasta noorte tantsupeo II eelvooru ajal vaadati üle 475 tantsurühma. Esmakordselt andsid oma hinnangu lisaks peo üldjuhtidele ja nende assistentidele ka töösse kaasatud tantsujuht-mentorid. Noortepeo II eelvoorus omistati rühmadele 32 kõrgemat, 85 esimest, 97 teist ja 114 kolmandat kategooriat. 23 rühma jäid ilma kategooriata. I klasside ning õpetajate tantsurühmi ei kategoriseeritud.
2009. aasta tantsupeo eel anti hinnang 343 rühmale: lisaks täiskasvanute omadele ka soovi avaldanud laste- ja noortekollektiividele. Kõrgemaid kategooriaid omistati 37 rühmale, esimesi 87 rühmale, teisi 105 ja kolmandaid 114 rühmale.

Rühmade kategoriseerimine on praegu ainuke reguleeritud võimalus väärtustada kollektiivi kunstilist taset ning hinnata ja suunata rühmade kvalitatiivset tegevust eesti rahvakultuuri säilitamisel ja arendamisel. Omistatud kategooria on soovituslikuks aluseks kohalikele omavalitsustele tegevustoetuste määramisel rühmadele ja töötasu maksmisel rühmajuhtidele. Ka kujuneb see oluliseks osaks 2006. aasta detsembris Kutsekojas vastuvõetud ning 2007. aastal käivitunud tantsuspetsialisti kutsestandardist.

Selleaastase noorte tantsupeo “maa ja ilm” II eelvooru ajal kategoriseeritakse kõik laste- ja noorterühmad. Lavastusgrupiga käivad igas maakonnas kaasas tantsumentorid Ilma Adamson, Andi Einaste, Angela Arraste, Tiiu Pärnits ja Henn Tiivel, kes koos liigijuhi ja assistendiga hindavad kõikide rühmade tantsuoskust. Pärast eelvooru tehakse kokkuvõtted ja komisjon vormistab protokollilise otsuse, mille alusel väljastatakse vastav tunnistus. Samuti saadetakse info koolidesse ja kohalikesse omavalitsustesse, kus tantsurühmad tegutsevad. Kategoriseerimisel hinnatakse tantsurühma tantsutehnilist taset, emotsionaalsust, repertuaari täpsust ja lavakultuuri, rahvarõivaste korrektsust ja kandmise oskust.
Sügisel analüüsib ERRS siis juba nelja kategoriseerimise tulemused, et aidata kaasa valdkonna arenguprotsesside suunamisele ning saada paremaid andmeid õpetajate vajadustest kujuneda veel paremaks haritud ja arenevaks eestvedajaks, kelle kollektiiv oleks teotahteline arenev kultuurikandja.


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust" - LÜKKUB EDASI

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“ - LÜKKUB EDASI

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“ - JÄÄB ÄRA

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Läki Tantsule kontsert "Mis on inimene?"

05. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival - LÜKKUB EDASI

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel Baltikum tantsib -JÄÄB ÄRA

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

06. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival - LÜKKUB AASTASSE 2021

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline kevadkontsert "Ühte hoides"

17. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus kevadkontsert

23. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke tantsuetendus TIINA ja MARI

29. mai 2020

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

19.-20. september 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022