Tunnustamisest

 
ERRS tänab ja tunnustab tantsu- ja rahvapillijuhendajaid, kollektiive, aga ka tantsijaid/pillimehi tänukirjade ning hõbe-, kuld- ja aumärkidega.Palume Teilt infot tunnustamist väärivate persoonide ja kollektiivide kohta aegsasti, et saaksime planeerida üritusest osavõtmist ja ka märkide tellimist.

Selleks, et tunnustavad märgid ja tänukirjad saaksid õigeaegselt valmis ning vajadusel saajateni toimetatud, palume tellida:

· ERRSi tänukirjad vähemalt kaks nädalat enne sündmuse toimumist

· ERRSi hõbe- ja kuldmärgid vähemalt kaks nädalat enne sündmuse toimumist

· ERRSi aumärk vähemalt üks kuu enne sündmuse toimumist

Palume levitada infot ka oma maakonnas!

· ERRSi tänukirjaga on võimalik tänada, tunnustada või õnnitleda kollektiive, juhendajaid ja tantsijaid/pillimehi juubelite, sündmuste ning erinevate saavutuste puhul. ERRSi tänukirjaga tunnustatakse ka kõiki hõbe-, kuld- ja aumärkide saajaid. 

· ERRSi hõbemärgiga on võimalik tunnustada töökaid juhendajaid ja eriti tublisid pikaajalisi tantsijaid/pillimehi.

· ERRSi kuldmärgiga on võimalik tunnustada kauaaegselt tegutsenud tähelepanuväärseid inimesi rahvatantsu ja –muusika maastikul. ERRSi kuldmärgi saajad peab eelnevalt kinnitama ERRSi juhatus.

· ERRSi aumärgiga on võimalik tunnustada inimesi, kes paistavad oma tähelepanuväärse tööga silma üleriigilisel tasemel. ERRSi aumärgi saajad peab eelnevalt kinnitama ERRSi juhatus.Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

tel 601 5641

 


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021