Alanud on registreerimine XV eesti rahvamuusikatöötluste festivali „Moisekatsi Elohelü 2014“ võistluskontserdile

Juubeliaasta puhul teeme sügava kummarduse  kõikidele kollektiividele, kes on selle 15 aasta jooksul võistlustulest läbi käinud ja festivalilt tuule tiibadesse saanud.

Traditsiooniliselt toimub festival Põlvamaal, Mooste mõisas ning selle eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada  eesti traditsionaalset muusikat läbi kaasaegsete projektide selliselt, et säiliks side vana ja uue vahel.

Festival toimub juba 25. - 26. aprillil.

Registreerimine kestab 10. jaanuarini!

Festivali võistluskontserdi kohustuslikuks looks on seekord valitud Räpina kihelkonnast pärit laul "Oppus neiodõlõ" ("Õpetus neidudele"). Laul esindab Räpina kandi mitmehäälsust, millest on suhteliselt vähe kirjapanekuid. Laulu viis on erandlik: seda ei leidu muudes üleskirjutustes ega salvestistel. Mitmehäälsus on esitatud koolmeister Jaan Poolakes'e noodi järgi ja on tõenäoliselt kohandatud uuema koorilaulutraditsiooniga. Seega oleks tegu justkui juba omaaegse rahvamuusikaseadega. Seda enam võimalusi aga avaneb siin kaasaegsele töötlejale.

Kõigil võistluskontserdil esitavate lugude interpretatsiooni aluseks on algriimiline regilaul, uuem riimiline rahvalaul, tantsulugu või pilliviis, mida tõlgendatakse läbi esinejate muusikalise mõttemaailma, pannes proovile esineja vokaal -ja instrumentaalvõimed, loomingulise fantaasia ja teatraalsuse.

Võistluskontserdil osalejaid  hindab 5 liikmeline žürii, mille üheks liikmeks on 14 aastat olnud Ingrid Rüütel, kes on ka festivali patroon, ning annab välja oma nimelist auhinda. Festivali võistluskontserdi peapreemiaks on 1000 eurot

Festivali juubeliprogramm hõlmab kontserte, mis pühendatud nii legendaarsele Valgjärve valla lõõtsamehele Karl Kikkale, kelle sünnist möödub 100 aastst  kui ka varasematel festivalidel võitnud kollektiividele.

Võistluskontserdile  saab registreerida  kuni 10.jaanuar 2014. aadressil:

http://folkfest.weebly.com/

 Festivali peakorraldaja on   MTÜ FOLGISELLIDE SELTS

 


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021