Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustamise kord

ERRS on täiendanud tunnustamise korda, millega on lisandunud uued kategooriaid Aktiivne Noor, Rühma Hing ning Pronksmärk. Nimetatud märke saab tellida alates 1. juulist 2015 ning siis lisame ka illustreerivad pildid.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustamise kord

1. Üldosa

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (edaspidi ERRS) tunnustamise kord reguleerib rahvatantsu ja rahvamuusika valdkonnas tegutsejate tunnustamist ning kandidaatide esitamist ja valikut.

2. ERRS tunnustused

2.1. ERRS tunnustab märgiga ja/või tänukirjaga valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, silmapaistvamaid ja olulisemaid tegevusi, sündmusi ning algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

2.2. Ettepanekuid ERRSi märgi või tänukirjaga tunnustamiseks on õigus teha aastaringselt kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Tunnustamiseks tuleb esitada ERRSile põhjendatud taotlus:
- tänukirja taotlemisel kaks nädalat enne sündmuse toimumist;
- märgi taotlemisel üks kuu enne sündmuse toimumist.


2.3. Tänukiri ja aukiri

Tänukirjaga tänatakse, tunnustatakse või õnnitletakse ERRSi liikmeid, valdkonna spetsialiste, kollektiive, juhendajaid, koostööpartnereid ja tantsijaid/pillimehi juubelite, erinevate sündmuste ning saavutuste puhul. Tänukirjaga tunnustatakse ka kõiki staaži-, hõbe- ja kuldmärkide saajaid.

Aukirjaga tunnustatakse kõiki auliikmeid ning aumärgi saajaid.

2.4. ERRSi märgid

Aktiivne noor – rohelise parmupilliga märk, millega tunnustatakse laste- ja noortekollektiivide silmapaistvaid ja aktiivseid liikmeid.Rühma hing – punase parmupilliga märk, millega tunnustatakse täiskasvanute kollektiivide liikmeid, kes on andnud olulise panuse rühma tegevusse.Staažimärk
– tunnustatakse pikaajaliselt kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud ning valdkonda panustanud liikmeid:

- Sinise parmupilliga märk - tunnustatakse 20 aastat kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud liiget.- Musta parmupilliga märk - tunnustatakse 30 aastat kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud liiget.Märgid Aktiivne noor, Rühma hing ja Staažimärk antakse välja taotluse alusel. Nimetatud märkide valmistamise kulud kannab taotleja. Ühe märgi hind on 15€.

Pronksmärgiga tunnustatakse aktiivseid juhendajaid, kes on hingega pühendunud oma tööle.

Hõbemärgiga tunnustatakse oma tegevusega maakondlikul tasandil silma paistnud tublisid ja töökaid juhendajaid. Hõbemärgi taotlusi menetleb ning kinnitab ERRS.Kuldmärgiga tunnustatakse kauaaegselt ning laiahaardeliselt rahvatantsu- ja rahvamuusika maastikul tegutsenud tähelepanuväärseid inimesi, kes on silma paistnud riiklikul tasandil. Kuldmärgi taotlusi menetleb ja kinnitab ERRSi juhatus.


Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes oma tähelepanuväärse tööga rahvatantsu, rahvamuusika või pärimuskultuuri maastikul paistavad silma üleriigilisel tasemel. Aumärgi taotlusi menetleb ja kinnitab ERRSi juhatus.3. ERRS aastatunnustused


3.1. ERRSi aastatunnustuste saajate valimiseks kuulutakse iga aasta 1. oktoobril välja konkurss. Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 1. november. Ettepanekuid tunnustamiseks on õigus teha kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel
Tunnustuse saajad avalikustatakse ERRSi aastapäevaüritusel.

3.2. Tunnustamise kategooriad:
- Aasta tantsujuht;
- Aasta kollektiiv;
- Aasta rahvamuusik;
- Aasta toetaja;
- Aasta looja;
- Aasta korraldaja;
- Aasta koolitaja;
- Aasta sündmus;
- Pikaajaline panus valdkonna arengusse

3.3. Üleriigilise tasandi tunnustamise kandidaate hindab ja menetleb ERRSi juhatus. Juhatusel on õigus vajaduse korral moodustada kandidaatide hindamiseks komisjon.

3.4. ERRSi juhatus jätab endale õiguse sõltuvalt aasta jooksul toimunud sündmustest ning esitatud kandidaatide nimekirjast jätta mõnes kategoorias tunnustamine välja andmata või lisaks anda välja tunnustusi loetletud kategooriate väliselt.


4. ERRSi auliikmed

4.1. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kõrgeimaks tunnustuseks on ERRS auliikmeks valimine. ERRSi auliikmeteks võib olla füüsiline isik, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud seltsi eesmärkide saavutamisele ning kes omab seltsi arengus ja tegevuses olulist kohta ja tähendust.

4.2. Auliikmeks võib olla ERRS liige või isik, kes ei ole küll seltsi liige, kuid kes oma tegevusega on andnud olulise panuse seltsi eesmärkide saavutamisel.

4.3. Isik, kes ei ole seltsi liige, kuid valiti auliikmeks, ei omanda auliikmeks valimisega seltsi liikme õigusi ega kohustusi, välja arvatud õigus võtta hääleõiguseta osa seltsi üldkogust.

4.4. Auliige valitakse vastavalt seltsi liikme(te) või juhatuse poolt esitatud kirjalikule ettepanekule.

4.5. ERRS auliikme valimise otsustab ERRS üldkogu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.

4.6. ERRS auliikme nimetusega kaasneb tunnistus, mis kinnitab ERRS üldkogu otsust auliikmeks valimise kohta.

4.7. ERRSi liikmete hulka kuuluv auliige on vabastatud liikmemaksust.

4.8. Auliikme tunnustus antakse kätte auliikme enda jaoks olulisel sündusel/üritusel.


5.    Rakendamine


Käesolev kord jõustub ERRSi juhatuse otsusega 22.05.2015.a.

 


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

XX tantsupeo 1. repertuaariseminar

3.-4. märts 2018, Tartu
4. märts 2018, Tallinn

Loe veel Võrumaa laste folklooripäev

09. märtsil 2018

XX tantsupeo 1. repertuaariseminar

10.-11. märtsil 2018, Tallinn 

Loe veel "Numbrikontsert" - Leigarite lasterühm 30

17. märtsil 2018, kell 17 Salme kultuurikeskuses

Loe veel Tartumaa tantsupidu VABA SADA

18. märtsil 2018, Tartus, A. Le Coq Sport Spordimaja

Loe veel Hopser 30, Kabujalakesed 40 Juubelikontsert "Püsümäldä üten paigan"

14. aprillil 2018, Võru Kannel

Tantsuansambel Tuisuline - kevadkontsert

15. aprillil 2018, Vaba Lava Teatrisaalis

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

20. aprillil 2018, kell 19:00, Salme Kultuurikeskuses.

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade XX festival

21. aprillil 2018, Viljandis

Loe veel TTÜ tantsuansambli Kuljus kevadkontsert

21. aprill 2018, Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses

Loe veel Tsooru Rahvamaja 90, naisrühm Koidukiir 20, vokaalansambel 10

28. aprillil 2018, Trooru Rahvamaja

Rahvusvaheline tantsupäev - tantsime Pärliinet

29. aprillil 2018

XII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

05.-06. mail 2018, Paides

Loe veel Võrumaa XII seenioritantsupäev

12. mail 2018, Kandle aed

Võrumaa tantsupidu "Henge Vägi"

19. mail 2018, Võru-Kubija vabaõhulava

Tallinna Tehnikakõrgkooli tantsuansambli Savijalakesed 50. juubel

 26. mail 2018

III Kagu-Eesti Tantsupidu „Kuula“

27. mail 2018, Põlva Intsikurmus

Loe veel XXXVII Tallinna Vanalinna Päevade rahvakultuuri programm

30. mai - 3. juuni 2018, Tallinn

Loe veel Tantsupidu "Jaaniks koju", Vastseliina rahvatants 80 ja segarühm Kullerid 70

23. juunil 2018, Vastseliina

I Seto Tandsopido „Kagoss kargasõ“

30. juunil 2018, Värskas

Loe veel XXIV Võru pärimustantsu festival Valsist polkani

05.-08. juulil 2018, Võrus

Loe veel August Teppo nimelisele Võru XXX lõõtspillimängijate võistlusele pühendatud konverents

06. juulil 2018, Võru Kannel

Loe veel A.Teppole pühendatud võistumängimine lõõtspillidel

07. juulil 2018, Võru Kannel

Loe veel Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts 30

15. juulil 2018, Haanja

Vabaõhuetendus "Saja-aastane öö"

18. augustil 2018, Pärnu Vallikääru aasal algusega kell 22.00.

Loe veel Urvaste kihelkonnapidu

25. augustil 2018, Uhtjärve

XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

8.-9. september 2018, Tartu

XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

15.-16. september 2018, Tallinn

XX tantsupeo seminarid võimlemisrühmade juhendajatele

22. september 2018, Tartu
23. september 2018, Tallinn

XX tantsupeo häälestuskontsert-seminar

13. oktoober 2018, Tallinn, Salme Kultuurikeskus

XX tantsupeo joonisteseminarid

18. mai 2019

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juunil 2021