2017. aasta noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursile laekus kokku 14 tööd

2017. aasta noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursile laekus kokku 14 tööd. 

XII noorte laulupeo ideekavandi konkursile esitati 4 ning tantsupeo konkursile 10 tööd. Laekunud ideekavandeid hindavad valdkonna asjatundjatest moodustatud komisjonid.

2017. aastal toimuva XII laulu- ja tantsupeo ideekavandi ja kunstilise teostamise konkursid korraldas Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumi, Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga. Ideekavand pidi lähtuma laulu- ja tantsupeo liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand ning austav suhtumine kaasinimestesse. Noorte laulu- ja tantsupeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise laulu- ja tantsupeo loomise eest ideekavandite konkursside tulemustest lähtuvalt.

Ideekavandeid hindavad kaks erinevat ekspertkomisjoni, kuhu kuuluvad Eesti Kooriühingu ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi eksperdid, laulu- ja tantsupeo korraldajad ning laulu- ja tantsupeo liikumisega seotud kaasamõtlejad.

Konkursile laekunud töid hinnatakse kahes voorus. Esimeses voorus tutvutakse laekunud ideekavanditega ning valitakse teise vooru pääsejad. Teises voorus kohtuvad komisjonid ideekavandi autorite ja juhikandidaatidega. Komisjonid esitavad oma ettepanekud kinnitamiseks Eesti Kooriühingule ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile.

XII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2017. aastal Tallinna Lauluväljakul ning Kalevi Keskstaadionil.

Lisainfo XII noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursi tingimuste kohta:

http://2014.laulupidu.ee/uudised/avalik-konkurss-2017-aasta-xii-noorte-laulu-ja-tantsupeo-kunstiliseks-teostamiseks/


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

05.-06. september 2020

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

19.-20. september 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

25. september 2020, Tallinn

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupeo PereLugu seminarid

3.-4. oktoober Tartus H. Treffneri Gümnaasiumis ja Tallinnas Pelgulinna Gümnaasiumis

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus" seminar

17. oktoober Tartu, Turu tn Spordihoone

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus" seminar

18. oktoober 2020. Tallinn, Kalevi Spordihall

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Tallinna Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke tantsuetendus TIINA ja MARI

15. november 2020

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

Rahvatantsuansambel Kajakas 70.aastapäeva kontsert

24. aprill 2021, Pärnu

Loe veel Meeste tantsupidu MTP4

05.-06. juuni 2021, Rakvere

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

26. juuni 2021, Värska

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus"

4. juuli 2021 Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 77. aastapäeva kontsert

19. märts 2022 ERM

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

05. juuni 2022, Tartu

Loe veel XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022