2017. aasta noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursile laekus kokku 14 tööd

2017. aasta noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursile laekus kokku 14 tööd. 

XII noorte laulupeo ideekavandi konkursile esitati 4 ning tantsupeo konkursile 10 tööd. Laekunud ideekavandeid hindavad valdkonna asjatundjatest moodustatud komisjonid.

2017. aastal toimuva XII laulu- ja tantsupeo ideekavandi ja kunstilise teostamise konkursid korraldas Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumi, Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga. Ideekavand pidi lähtuma laulu- ja tantsupeo liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand ning austav suhtumine kaasinimestesse. Noorte laulu- ja tantsupeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise laulu- ja tantsupeo loomise eest ideekavandite konkursside tulemustest lähtuvalt.

Ideekavandeid hindavad kaks erinevat ekspertkomisjoni, kuhu kuuluvad Eesti Kooriühingu ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi eksperdid, laulu- ja tantsupeo korraldajad ning laulu- ja tantsupeo liikumisega seotud kaasamõtlejad.

Konkursile laekunud töid hinnatakse kahes voorus. Esimeses voorus tutvutakse laekunud ideekavanditega ning valitakse teise vooru pääsejad. Teises voorus kohtuvad komisjonid ideekavandi autorite ja juhikandidaatidega. Komisjonid esitavad oma ettepanekud kinnitamiseks Eesti Kooriühingule ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile.

XII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2017. aastal Tallinna Lauluväljakul ning Kalevi Keskstaadionil.

Lisainfo XII noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursi tingimuste kohta:

http://2014.laulupidu.ee/uudised/avalik-konkurss-2017-aasta-xii-noorte-laulu-ja-tantsupeo-kunstiliseks-teostamiseks/


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021