ERRSi üldkogu toimub 25. aprillil

Meil on hea meel teada anda, et järgmine ERRSi üldkogu toimub
25. aprillil 2015 algusega kell 11.00 Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2 / Endla 3, Väike konverentsisaal)


Üldkogu päevakorrapunktid on:

1. Majandusaasta aruanne 2014

      1.1. tegevusaruanne
      1.2. finantsaruanne

2. 2017.a noortepeost

3. Tantsuväljaku arengust

4. Muud küsimused

Lisamaterjalid saadame Teile hiljemalt nädal enne üldkogu toimumist.
 
Kvoorumi kindlustamine
 
Lähtudes üldkogu kvoorumi nõuetest ja tuginedes mittetulundusühingute seadusele on igal liikmel, kes mõjuval põhjusel ei saa üldkogust osa võtta, õigus delegeerida oma hääl kirjalikult mõnele teisele üldkogul osalevale ERRSi liikmele. Volitusel peab olema volitaja allkiri (võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna). Volituse vorm on SIIN.
 
Koosolekule registreerimine
 
Palume Teid oma osavõtust/mitteosalemisest teatada või saata allkirjastatud volitus hiljemalt 17. aprilliks 2015 aadressile errs@errs.ee


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021