ERRSi üldkogu toimub 25. aprillil

Meil on hea meel teada anda, et järgmine ERRSi üldkogu toimub
25. aprillil 2015 algusega kell 11.00 Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2 / Endla 3, Väike konverentsisaal)


Üldkogu päevakorrapunktid on:

1. Majandusaasta aruanne 2014

      1.1. tegevusaruanne
      1.2. finantsaruanne

2. 2017.a noortepeost

3. Tantsuväljaku arengust

4. Muud küsimused

Lisamaterjalid saadame Teile hiljemalt nädal enne üldkogu toimumist.
 
Kvoorumi kindlustamine
 
Lähtudes üldkogu kvoorumi nõuetest ja tuginedes mittetulundusühingute seadusele on igal liikmel, kes mõjuval põhjusel ei saa üldkogust osa võtta, õigus delegeerida oma hääl kirjalikult mõnele teisele üldkogul osalevale ERRSi liikmele. Volitusel peab olema volitaja allkiri (võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna). Volituse vorm on SIIN.
 
Koosolekule registreerimine
 
Palume Teid oma osavõtust/mitteosalemisest teatada või saata allkirjastatud volitus hiljemalt 17. aprilliks 2015 aadressile errs@errs.ee


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust" - LÜKKUB EDASI

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“ - LÜKKUB EDASI

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“ - JÄÄB ÄRA

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Läki Tantsule kontsert "Mis on inimene?"

05. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival - LÜKKUB EDASI

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel Baltikum tantsib -JÄÄB ÄRA

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

06. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival - LÜKKUB AASTASSE 2021

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline kevadkontsert "Ühte hoides"

17. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus kevadkontsert

23. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke tantsuetendus TIINA ja MARI

29. mai 2020

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

19.-20. september 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022