Alanud on Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsustipendiumi kandidaatide esitamine

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ootab 21. detsembriks 2015 Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsustipendiumi kandidaate.

Anna Raudkatsi nimeline rahvatantsustipendium määratakse kauaaegse tulemusliku tegevuse eest Eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks rahvatantsutegelane elutöö (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 50-aastasele isikule vaid üks kord.

Kandidaadid palume esitada hiljemalt käesoleva aasta 21. detsembri tööpäeva lõpuks. Vabas vormis kirjalikud esildised kandidaadi nime, lühiiseloomustuse, tema rahvatantsualase tegevuse kirjeldusega ja põhjendusega rahvatantsustipendiumi omistamiseks ning kandidaadi esitaja andmetega (esitaja nimi, aadress ning telefoninumber) ootame kirjalikult

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt. 10 Tallinn 10148 või e-postiga aadressile laulupidu@laulupidu.ee

Anna Raudkatsi nimeliste stipendiumite määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks on moodustatud halduskogu järgmises koosseisus: Ilma Adamson, Angela Arraste, Aet Maatee, Erika Põlendik, Vaike Rajaste, Kadri Tiis, Igor Tõnurist.

Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi laureaadile antakse stipendium pidulikult üle 20. veebruaril 2016 Paides toimuval KÄGARAL.

Anna Raudkatsi fond on asutatud 10. aprillil 1992 Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) poolt Anna Raudkatsi(1886-1965) mälestuse jäädvustamiseks ja folkloori– ja rahvatantsualase tegevuse väärtustamiseks. 2001. aastal üle antud Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsustipendiumi laureaadid:
1994 Alfred Raadik , 1996 Linda Raus , 1999 Heino Aassalu, 2001 Helju Müürsepp, 2004 Ilma Adamson, 2006 Eike Rõõmus, 2009 Lille- Astra Arraste, Henn Tiivel, 2011 Helju Mikkel, 2014 Ülo Luht

Lisainfo:

Kadri Tiis
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
e-post: kadri.tiis@laulupidu.ee


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021