Alanud on Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsustipendiumi kandidaatide esitamine

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ootab 21. detsembriks 2015 Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsustipendiumi kandidaate.

Anna Raudkatsi nimeline rahvatantsustipendium määratakse kauaaegse tulemusliku tegevuse eest Eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks rahvatantsutegelane elutöö (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 50-aastasele isikule vaid üks kord.

Kandidaadid palume esitada hiljemalt käesoleva aasta 21. detsembri tööpäeva lõpuks. Vabas vormis kirjalikud esildised kandidaadi nime, lühiiseloomustuse, tema rahvatantsualase tegevuse kirjeldusega ja põhjendusega rahvatantsustipendiumi omistamiseks ning kandidaadi esitaja andmetega (esitaja nimi, aadress ning telefoninumber) ootame kirjalikult

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt. 10 Tallinn 10148 või e-postiga aadressile laulupidu@laulupidu.ee

Anna Raudkatsi nimeliste stipendiumite määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks on moodustatud halduskogu järgmises koosseisus: Ilma Adamson, Angela Arraste, Aet Maatee, Erika Põlendik, Vaike Rajaste, Kadri Tiis, Igor Tõnurist.

Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi laureaadile antakse stipendium pidulikult üle 20. veebruaril 2016 Paides toimuval KÄGARAL.

Anna Raudkatsi fond on asutatud 10. aprillil 1992 Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) poolt Anna Raudkatsi(1886-1965) mälestuse jäädvustamiseks ja folkloori– ja rahvatantsualase tegevuse väärtustamiseks. 2001. aastal üle antud Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsustipendiumi laureaadid:
1994 Alfred Raadik , 1996 Linda Raus , 1999 Heino Aassalu, 2001 Helju Müürsepp, 2004 Ilma Adamson, 2006 Eike Rõõmus, 2009 Lille- Astra Arraste, Henn Tiivel, 2011 Helju Mikkel, 2014 Ülo Luht

Lisainfo:

Kadri Tiis
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
e-post: kadri.tiis@laulupidu.ee


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Toropi-simman 2020

07. märts 2020

Loe veel VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust"

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

27. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel Baltikum tantsib

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022