Osale "Pärimuse päitsed II" konkursil!

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel kuulutab välja rahvatantsuseadete konkursi „Pärimuse päitsed II“

Head tantsuloojad!

Konkursile „Pärimuse päitsed II“ laekus muusikutelt 20 uut rahvamuusikal baseeruvat lugu, millele ootame nüüd tantsuloojaid seadma uusloomingulisi rahvatantsuseadeid.

Palume konkursil osalemisest huvitatud tantsuloojatel anda endast märku hiljemalt 15. septembriks 2016 kirjaliku sooviavaldusega e-posti aadressile laurileht dot post at gmail dot com.

Sooviavaldus peab sisaldama järgmist infot:

1)      tantsulooja / koreograafi nimi ja kontaktandmed,

2)      tantsukollektiivi nimetus, kelle baasil tantsulooja planeerib sobiva muusikaloo leidmisel uue tantsu luua,

3)      järgnev kinnitus: „Mina, [nimi], kinnitan, et ma kasutan mulle konkursil „Pärimuse päitsed II“ kättesaadavaks tehtavaid muusikalugusid ainult käesolevale konkursile uute tantsuseadete tegemise eesmärgil ning ei levita muusikalugusid kolmandatele isikutele enne Pärimuse päitsete konkursi lõppkontserti.“

Registreerunud tantsuloojatele saadame lingi konkursile laekunud 20 muusikaloo MP3-failidele. Muusikalugude esitajad ja autorid jäävad tantsuloojate jaoks anonüümseks kuni tantsuvideote esitamise tähtajani.

NB! Tantsuseadete konkursile võib esitada ka tantsuseadeid, mis ei ole loodud konkursile laekunud rahvamuusikatöötluste seast valitud lugudele, vaid mõnele muule uuele seni avaldamata muusikaseadele. Nii esitatud tantsuseade kui muusikaseade tuleb lõppkontserdil elavas esituses ette kanda. Eesmärgiks on ärgitada tantsuloojate ja muusikute tihedamat koostööd ühiseks loominguks.

Konkursil osalevate tantsude videoid ootame hiljemalt 3. oktoobriks 2016 kas

1) postiga või käsipostiga DVD/CD-plaadil aadressile: „Pärimuse päitsed II“, TÜ Rahvakunstiansambel, Kalevi 24, Tartu 51010 või 

2) e-postiga viidet Youtube’is varjatud aadressil või mujal veebis olevale videofailile aadressile laurileht dot post at gmail dot com.

Konkursile saadetud videos sisalduv tantsuseade peab olema taasesitatav tantsurühma  ettekandes projekti lõppkontserdil 12. novembril 2016 Põlva kultuurikeskuses. Lõppkontserdil kohtuvad laval konkursi parimad muusikalood muusikakollektiivide ja lugudele seatud parimad tantsud rahvatantsukollektiivide esituses. Ühe muusikaloo alusel võib esitamisele tulla ka mitu erinevat tantsuseadet.

Konkursi peaauhind parima tantsuseade autorile on 1000 eurot, mis selgub lõppkontserdil. Motiveerivad auhinnad on ette nähtud ka teistele kõrgetele kohtadele tulnud tantsude autoritele, samuti mitmed žürii poolt antavad eriauhinnad.

Põnevaid ideid ja sujuvaid samme!

Lisainfo:

Lauri Leht, TÜ Rahvakunstiansambli juhatuse liige, žürii tehniline sekretär, tel. 5035789, laurileht dot post at gmail dot com

Konkursi korraldab Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse toel.


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Toropi-simman 2020

07. märts 2020

Loe veel VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust"

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

27. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel Baltikum tantsib

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline kevadkontsert "Ühte hoides"

17. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022