Lõppes läbi aegade suurim tantsupeo-alane küsitlus

Läbi aegade suurimale tantsupeoga seotud küsitlusele vastas 14. aprillist 1. maini üle 1500 rahvatantsuga seotud inimese. Laiapõhjaline küsitlus on osa suuremast tantsupeo rolli ja tulevikusuundade mõtestamise uuringust, mille tulemused selguvad detsembris.

“Küsitluses osalejate arv oli suurem kui me oodata oskasime. Mul on väga hea meel, et nii paljud inimesed võtsid selle aja ja mõtestasid ka enda jaoks rahvatantsu ja selle tähtsust Eesti kultuuri jaoks”, sõnas Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi esimees Kalev Järvela. “Tahan korraldajate nimel kõiki osalejaid tänada, sest teie panus on väga-väga oluline, millest saame kindlasti lähtuda järgnevate pidude korraldamisel”, lisas Järvela.
 
Lisaks äsjalõppenud veebiküsitlusele on uuringu käigus läbi viidud ka dokumendianalüüs ja intervjuud rahvatantsujuhtide ning tantsupidude korraldajatega. Uuringu jätkuna koostatakse nüüd kogutud andmete põhjal tantsupeo formaadi ja toimemudeli esmane kirjeldus millele järgneb arutelu rahvatantsu mentoritega, mille väljundiks on muuhulgas ka ettepanekud tantsupeo toimemudeli edasiarendamiseks. 
Uuringu lõpptulemuste põhjal valmib aga selle aasta detsembriks kokkuvõttev ja põhjalik analüüs, mis aitab hinnata seniste otsuste mõju rahvatantsuliikumisele ja tantsupeole ning analüüsida ja täpsustada tantsupeol osalejate erinevaid rolle ja peo korraldusmudelit.
 
Uuringut korraldab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts koostöös mõttekojaga Praxis ning toetab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA. Uuring viiakse läbi laulu- ja tantsupeoliikumise arendusprogrammi raames.
 
Lisainfo:
 
Epp Joab
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tegevjuht
Tel: 513 8580

Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021