Uute tantsude konkurss 2015

 Hea tantsulooja!

Uute tantsude konkurss läheneb!
Oleme täiendanud 2017.a noorte tantsupeo repertuaari ootuste kirjeldust.
Vaata täiendatud infot manuses.

Nüüd saadaval ka konkreetsed muusikad, millele tantsu luua!

Muusikalood on üles riputatud suletud interneti keskkonda
ning aadressi saamiseks palun võtta ühendust tantsutoimetajaga

Kadri Tiis, kadri.tiis@laulupidu.ee , telefon: 627 3123

Mõnusat loomelendu!
XII noorte tantsupeo toimkond

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega
kuulutab välja

UUTE TANTSUDE KONKURSI 2015

Konkursi eesmärgiks on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari erinevas vanuses lasterühmadele ja noortele.

Samuti ootame konkursilt uut repertuaari mõeldes
2017.aasta XII noorte tantsupeole.
Lisainfo noorte tantsupeo kohta leiad siit-
Uute Tantsude konkursi lisa (uuendatud 02.09.2015) ning
Laulu- ja Tantsupeo SA kodulehelt www.laulupidu.ee.


23. veebruaril 2016 tähistame Anna Raudkatsi 130. sünniaastapäeva. Mõeldes meie Tantsuema loomingule, on konkursile oodatud ka rahvapärimuslike tantsude seaded.
Tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised.
Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud.
Saatemuusikana võib kasutada eesti rahvamuusikat, selle töötlust või autori muusikat.


Konkursile esitatud tantsud ei tohi olla varem trükis avaldatud ega ühelgi viisil honoreeritud.
Varasematel konkurssidel äramärkimata jäänud tantsud võivad osaleda.

Konkurss koosneb kahest voorust:
Videovoor - žürii valib tantsud lõppkontserdile, 9.11 on nimekiri valitud tantsudest ERRS kodulehel
Lõppvoor - avalik kontsert Salme Kultuurikeskuses

Konkursil osalemiseks palume saata tantsuvideoga (avi fail) DVD ja märgusõnaga tähistatud ümbrik informatsiooniga (tantsu sisukirjeldus, pealkiri, mitmele tantsijale, millisele rühmaliigile, viide kasutatud muusikale, tantsu esitava kollektiivi nimi, kontaktisiku e-post ja telefon) aadressil

“UUTE TANTSUDE KONKURSS”
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
J.Vilmsi 55 10147 Tallinn
hiljemalt 30.oktoobriks 2015.a.

Juurde lisada sama märgusõnaga kinnine ümbrik andmetega autori kohta (ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefon, e-posti aadress)

Konkurss toimub Eesti Kultuurkapitali toel.
Tantse hindab korraldajate poolt moodustatud vähemalt 5-liikmeline žürii.
Žüriil on õigus määrata eriauhindu, vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad välja andmata või need ümber jagada.
Võitjad saavad auhinnad kätte peale korrektse tantsukirjelduse esitamist.

Konkursi lõppvoor toimub 15. novembril 2015.a.
Tallinnas Salme Kultuurikeskuses

Lisainfo

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Ülle Feršel tants@errs.ee Erika Põlendik erika@errs.ee
53456886 5202751

Laulu- ja Tantsupeo SA
Kadri Tiis kadri.tiis@laulupidu.ee
627 3123, 515 6888
www.laulupidu.ee


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Toropi-simman 2020

07. märts 2020

Loe veel VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust"

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

27. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel Baltikum tantsib

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline kevadkontsert "Ühte hoides"

17. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022