PILLIPIDU 2018

Tuleval suvel toimub Türil 28. juunist 1. juulini PILLIPIDU 2018. Pidu on järg 2016. aastal samas toimunud Rahvamuusikapeole. 

Kolme päeva jooksul toimub rahvamuusikute õppelaager, mis lõppeb suure kontserdiga Türi lauluväljakul 30. juuni õhtul. Lisaks ühisproovidele toimuvad õpitoad ja seminarid, tutvumisjämm ja igamehe kontsert.

Ootame osalema rahvamuusikaansambleid ja pillimängijaid igas vanuses! Eriti on oodatud pillipeo protsessis osalevad kollektiivid ning ka kõik uued tulijad, kes sooviksid osaleda 2019. aasta laulu- ja tantsupeo rahvamuusikapeol. Kuid nagu nimigi ütleb, on tegu pillipeoga, mistõttu ootame sel korral osalema kõiki pillimängijaid, näiteks puhkpilliorkestrite ja teiste valdkondade mängijaid, kes soovivad üheskoos rahvamuusikat mängida.

Pillipeo ühine repertuaar, mis õppelaagri lõpuks Türi lauluväljakul ettekandele tuleb, saadetakse õppematerjalina registreerunutele laiali märtsis 2018.

Registreerumine kestab 1. aprillini 2018. Registreerimiseks saatke e-kiri osalejate arvu ja vanustega aadressil muusika@errs.ee.

Majutumine ja toitlustus toimub Türi Põhikoolis ning on finantseeritud osalejate enda poolt. Pillipeo osalustasu on täiskasvanule 20 ja kuni keskkooli õpilasteni 10 eurot, toitlustus maksab osalejale 25 eurot (8 toidukorda, võimalus valida osaliselt). Kogu õppetoo toimub mitmekülgses Türi Kultuurikeskuses.

Pillipidu 2018 on kogukonnale kokkusaamiskoht, võimalus koos musitseerida ja esineda. Korraldajatele on Pillipidu väljund, millega arendada ja hoida protsessis osalevate rahvamuusikute muusikalist taset, laiendada mängitavat repertuaari, katsetada repertuaari 2019. aasta Rahvamuusikapeo (ltp) tarbeks ning anda arendav kogemus ka peo juhtidele.

Pillipidu juhivad nagu ka 2016. aastal Juhan Uppin, Enrik Visla ja Margus Tokko.

Lühidalt ja selgitavalt ka peo nimest: siiani on kasutatud nimetust Pillipidu rääkimaks rahvamuusikutest laulu- ja tantsupeo protsessis. Protsessis osalejate aastateüleseks tippsündmuseks oli aastatel 2009 ja 2014 laulu- ja tantsupeo raames toimunud Pillipidu. ERRS-i kui valdkonna katusorganisatsiooni eesmärgiks on pillipeo protsessis osalejatele ka suurpidude vahelistel aastatel väljundi pakkumine, mistõttu korraldati 2016. aastal Türil õppelaager-festival "Rahvamuusikapidu". Vältisime nimetust "Pillipidu", kuna soovisime rõhutada laulu- ja tantsupeo raames toimuva rahvamuusikute peo erilisust ja tähtsust. Samas võeti viimasel noortepeol samuti kasutusele nimi "Rahvamuusikapidu".

Nüüd on ELT SA otsustanud, et rahvamuusikud osalevad laulu- ja tantsupidudel edaspidi vaid "Rahvamuusikapeo" nime all. Kuna kogu protsessi ja ka pidude enda kohta kasutatakse ka edaspidi harjumus- ja suupäraselt pillipeo nimetust , on loogiline samm, et ERRS võtab selle nime kasutusele enda korraldatud, kahe või kolme aasta tagant toimuva üleriigilise sündmuse tarbeks.

Head rahvamuusikud! Kutsume teid kõiki osalema, et üheskoos maha pidada üks mõnus pidu - Pillipidu 2018.