Info

Loe rohkem http://2019.laulupidu.ee/tantsupidu/osaleja/

 

XX TANTSUPEO “MINU ARM” TOIMKOND

XX tantsupidu teeb sügava kummarduse 85 aasta pikkusele tantsupeo traditsioonile. Seetõttu on kõikidel rühmaliikidel repertuaaris varasemate tantsupidude armastatumad tantsupärlid. Kuid loomulikult ei puudu ka uus looming – just selleks tantsupeoks loodud tantsud.

XX tantsupeo ideekavandi autor ja pealavastaja: Vaike Rajaste.
Pealavastaja assistendid: Ülle Feršel, Helena-Mariana Reimann ja Kadri Tiis.
Muusikajuht: Tonio Tamra.
Kirjanduslik konsultant: Sulev Oll.
Dramaturgiline konsultant: Liis Aedmaa.
Tantsupeo tantsutoimetaja: Andi Einaste.
XX tantsupeol on lavastuses kaasatud 11 erinevat rühmaliiki.

OSALEVAD TANTSU- JA VÕIMLEMISRÜHMAD, REPERTUAAR

Tantsijad kannavad maakondlikes eelproovides, tantsupeo etendustel ja rongkäigus pidulikke stiliseerimata rahvarõivaid, mis on võimaluse korral pärit nende oma piirkonnast (kihelkonnast). Rahvarõivaste juurde sobivad vastavalt piirkonnale kas tumedad kinnised kingad või pastlad.

Täiskasvanute segarühmad
Täiskasvanute segarühmad jagunevad nelja liiki – S1, S2, S3, S4. Segarühmad saavad ise liigi valiku teha vastavalt repertuaari raskusastmele ning tantsijate tantsuoskustele ja kogemustele. Rühma suurus on 8 segapaari.

S1-segarühmad
Liigijuht Helena-Mariana Reimann, assistent Marius Aave
S1-segarühmade tüdrukutel on valged rahvarõivad, poistel sinine vatt ja kaabu.

„Suur suvine valgus“ M. Orav / L. Auster
„Külvajad“ H.Tohvelmann / E. Kapp (naistel vajalik külimit)
„Pikseloits“ H. Mikkel / L. Sumera (meestel vajalik tume pikk-kuub, kaabu)
„Oh keeruta“ E. Jakobson / R. Valgre, seadnud ans Kosmikud / D. Vaarandi
„Maa hing“ H.-M. Reimann / Triinu Taul
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

S2-segarühmad
Liigijuht Kadri Tiis, assistent Kristi Aitsam

„Süit saarte tantsudest“ K. Torop, H. Tohvelmann / rahvamuusika
„Pikseloits“ H. Mikkel / L. Sumera (meestel vajalik tume pikk-kuub, kaabu)
„Laastud lendavad“ E. Jakobson / rahvamuusika seade Kristi Alas
Uus tants (loomisel) / J. Tätte “Vilsandi laul”
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

S3-segarühmad
Liigijuht Karin Soosalu, assistent Elo Unt

„Kolhoositants“ U. Toomi / B. Kõrver
„Oma õnne sepad“ M. Agu / U. ja T. Naissoo / P.-E. Rummo (meestel vajalik tume pikk-kuub, kaabu)
Uus tants (loomisel) / InBoil “Olen soo”
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

S4-segarühmad
Liigijuht Rauno Zubko, assistent Helle-Mare Kõmmus

„Kalamees“ M. Orav / rahvamuusika
„Oma õnne sepad“ M. Agu / U. ja T. Naissoo / P.-E. Rummo (lihtsustatud koreograafia), (meestel vajalik tume pikk-kuub, kaabu)
“Õhtu labajalg” E. Unt / A. Nõlvak
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

Naisrühmad
Naisrühmad jagunevad kahte liiki, N1 ja N2. Tantsurühmad saavad ise liigi valiku teha vastavalt repertuaari raskusastmele ning tantsijate tantusoskustele ja kogemustele. Rühma suurus 12 liiget.

N1-naisrühmad
Liigijuht Agne Kurrikoff-Herman, assistent Kärt Vuks

„Kullaketrajad“ H. Mikkel / E. Kapp
Uus tants (loomisel) / A.Avamere/Tarvastu ja Kadrina “Päevaloits”

N2-naisrühmad
Liigijuht Erika Põlendik, assistent Maire Udras

„Targa rehealune“ H. Aassalu / L. Auster
„Oti rattad“ M. Udras / rahvamuusika

Võimlemisrühmad
Liigijuht Urve Keskküla, assistent Kersti Kull
Võimlemisrühmad jagunevad kolme liiki: naiste-, neidude- ja eliitvõimlemisrühmad.
Neiduderühmas osalevad noored, kellest 75% õpivad 2018-2019 õppeaastal 7.-12.klassis.
Eliitrühmadesse kuuluvad võimlejad alates 7 st klassist, kes võistlevad vähemalt vabariiklikel võistlustel A või B rühmades. Kõigi võimlemisrühmade puhul on arvestatav rühma suurus 8 liiget.

„Rukkirääk“ V. Tarvas, H. Preikoch / J. Jürme Naiste- ja eliitrühmad (vahendiks linik)
“Must madu” (loomisel) / Trad.Attack Neidude- ja eliitrühmad
“Rabahaldjad” (loomisel) / H.Välimäe “Raba” Võimlejate koondkava

Laste- ja noorte segarühmad
Laste- ja noorterühmade liikidesse jaotumine on sünnikuupäeva järgi nii, nagu õpilased jaotuvad klassidesse haridussüsteemis. Rühmaliigi nimetus näitab ära, millises klassis tantsijad 2018/2019 õppeaastal õpivad. Õppeaasta lõppeb 31. augustil 2019. Laulu- ja tantsupeo registris on kollektiivide liikmed isikukoodi põhiselt.

2.-3. klassi segarühmad
Liigijuht Linda Pihu, assistent Liina Eero
Rühmas tantsivad Tallinnas ja Harjumaal tegutsevate tantsurühmade lapsed, kellest 75% õpivad 2018-2019 õppeaastal 2. ja 3. klassis. Rühma suurus on 8 segapaari.

„1-2-3-4-5-6-7“ seadnud H. Aassalu / rahvamuusika
„Plaks ja pliks“ H.-M. Reimann / traditsionaal / Leelo Tungal

6.-8. klassi segarühmad
Liigijuht Ulla Helin-Mengel, assistent Ingrid Jasmin
Rühmas tantsivad lapsed, kellest 75 % õpivad 2018-2019 õppeaastal 6.-8. klassis. Rühma suurus on 8 segapaari.

„Marupolka“ S. ja O. Valgemäe / rahvamuusika
„Sa mulle, ma sulle“ H. Reimand / rahvamuusika „Kits kidu“, seade ans Nolens Volens

C-noorte segarühmad
Liigijuht Maido Saar, assistent Karel Vähi
Rühmas tantsivad noored, kellest 75% õpivad 2018-2019 õppeaastal 9.-12. klassis. Rühma suurus on 8 segapaari.

„Sõlesepad“ H. Mikkel / I. Voites / H. Haljaste-Allik
„Pihlapuu“ M. Saar / U. Alender
„Oma õnne sepad“ M. Agu / U. ja T. Naissoo / P.-E. Rummo (vajalik kaabu)
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

Pererühmad
Liigijuht Kalev Järvela, assistent Mall Paulus
Kollektiivis tantsivad koos 8 täiskasvanut (soovitavalt segapaarid) ja 16 last, kes õpivad 2018-2019 õppeaastal 1.-5. klassis. NB! Rühmaliigis ei saa osaleda Tallinnas ja Harjumaal tegutsevad kollektiivid.

Uus tants (loomisel) / Estonian Voices

Ülalpool kirja pandud info võib tööprotsessis muutuda.
Et olla abiks rühmaliigi valikul on võimalik tutvuda tantsude näidisvideotega ELT SA kodulehel laulupidu.ee.
Tegemist on näidis-, mitte õppevideotega!

RÜHMA KOOSSEISUDE SUURUSED
Rühma koosseisu suurus ja väljakutöö alus on:

segarühmas 8 segapaari;
naisrühmas 12 tantsijat;
võimlemisrühmas 8 võimlejat;
pererühmades 8 täiskasvanut (soovitavalt segapaarid) ja 16 last.
Erijuhud (väiksemad, suuremad koosseisud) käsitletakse eraldi koostöös liigi meeskonnaga. Teises eelproovis toimuvate ettetantsimiste käigus kontrollitakse ja fikseeritakse rühma lõplik tantsijate ja võimlejate arv, mis on aluseks tantsupeole akrediteerimisel. Suuremate koosseisude puhul peavad olema rühma varupaarid valmis tantsima teises rühmas.


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

XX tantsupeo "Minu arm" mentorseminar võimlemisrühmade juhendajatele

02.-03. veebruar 2019

Loe veel XX tantsupeo "Minu arm" mentorseminar laste- ja noorterühmade juhendajatele

09.ja 16. veebruar 2019

Loe veel XX tantsupeo "Minu arm" mentorseminar sega-, nais- ja pererühmade juhendajatele

02.-03. märts 2019

Loe veel Kristjan Toropi 85. sünniaastapäev

05. märts 2019, Kolu kõrts

Loe veel Rahvamuusikapeo II eelproov ja ettemäng

06. aprill 2019, Tartu

Loe veel Rahvamuusikapeo II eelproov ja ettemäng

07. aprill 2019, Tallinn

Loe veel XXI üle-eestiline õpetajate rahvatantsufestival „RÕÕMU PIKNIK“

13. aprill 2019, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXI

18. mai 2019

Loe veel XX tantsupeo joonisteseminarid

19. mai 2019, Paide Kultuurikeskuses

Tantsulavastus "Loodud jääma"

21. juuni 2019, Tartus Kassitoome orus

Loe veel Rahvakunstiansambel Leigarid 50 Juubeliõhtu Alexela kontserdimajas

12. oktoober 2019

TTÜ tantsuansambli Kuljus 70. juubelikontsert

19. oktoober 2019, Põlva Kultuurikeskus

TTÜ tantsuansambli Kuljus 70. juubelikontsert

20. oktoober 2019, Kohtla-Järve Kultuurikeskus

TTÜ tantsuansambli Kuljus 70. juubelikontsert

02. november 2019, Alexela Kontserdimaja

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Ilma Adamsoni juubelile pühendatud kontsert

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021