Esitatavad dokumendid

Esitatavad dokumendid

Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid:
1) avaldus;
2) loominguline kompetentsus, portfoolio;
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
5) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);
6) (täiendus)koolitust tõendavate dokumentide koopiad.

NB! Kui dokumendid ei avane proovi kasutada mõnda teist interneti brauserit (nt Firefox, Edge jne)

Kutse taastõendamisel esitab taotleja kutsetunnistuse ning viimase 5 aasta kutsealaste täienduskoolituste (vähemalt 60 tundi) tunnistuste koopiad, erialase töökogemuse kirjelduse, loomingulise portfoolio ja tutvustab seda eksamikomisjonile (vestlus portfoolio põhjal).

Kutseeksami tasu

Kutse taotlemise tasu on kõikidel tasemetel 93€.
Kutse taastõendamise tasu on kõikidel tasemetel 93€.
Tasuda Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi arvele EE331010052030778007