Esitatatavad dokumendid

  1. avaldus;
  2. isikut tõendava dokumendi koopia;
  3. haridust tõendava dokumendi koopia;
  4. täienduskoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
  5. portfoolio (erialase tegevuse kirjeldus);
  6. maksekorraldus pädevustunnistuse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta;

NB! Kui dokumendid ei avane proovi kasutada mõnda teist interneti brauserti( nt Firefox, Edge vms)

Pädevuse taastõendamise eeltingimused on:
taastõentatava pädevusega seotud töökogemus;
kehtiv või mitte rohkem kui 12 kuud tagasi kehtivuse kaotanud pädevustunnistus.

Pädevustunnistuse taotlemise tasu

Pädevustunnistuse taotlemise tasu on 50 eurot.
Tasuda Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts konto EE331010052030778007