Juhendajate palgasoovitused

Selleks, et tööandja saaks veenduda rahvatantsu- ja rahvamuusikaõpetaja pädevuses, on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts välja töötanud pädevustunnistuse rahvamuusikakollektiivi juhendajale ja koostöös kutsekojaga kutsetunnistuse tantsuspetsialistile spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule. Lisaks on seltsi juhatus koostanud soovituslikud palgamäärad erineva tasemega juhtidele, et väärtustada nende kvalifikatsiooni.

Rahvatantsujuhendaja töötasu miinimum määraks on võetud kultuuriministeeriumi ja teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni vahel kokkulepitud kultuuritöötaja miinimum töötasu täistööaja korral, mis alates 1. jaanuarist 2023. aastal on 1600 eurot (bruto).

Sarnaselt spordivaldkonnas edukalt toimivale treenerite tööjõukulu toetuse süsteemile, on ka tantsu- ja rahvamuusikajuhtide puhul arvestatud tööaega kontakttundides, kusjuures üks kontakttund on võrdne 45 minutiga. Täistööajaks on töökoormus, mis vastab 20 kontakttunnile nädalas ehk 84 kontakttunnile kuus. Loomulikult kaasneb sellega tööandja õigustatud ootus, et juhendaja tegeleb tundide ja esinemiskavade ettevalmistamisega, enese koolitamisega, erinevatel seminaridel osalemisega ning omavalitsuse esindamisega mitmesugustel sündmustel. See tingib täistööajaks 35 tundi nädalas, mis vastab seadusest tulenevale haridustöötajate lühendatud täistööajale.

Juhul, kui kollektiivi juht ei tööta täistööajaga, arvestatakse tasu suurust sõltuvalt kontakttundide arvust, kuid toetust on võimalik saada vaid juhul, kui kollektiivil on vähemalt kaks kontakttundi nädalas. See on minimaalne aeg, et oleks võimalik elujõuliselt tegutseda ning laulu- ja tantsupeoliikumisse panustada. Tavaliselt töötavad kollektiivid vähemalt 120 minutit ehk 2,5 kontakttundi ühes nädalas.

Selleks, et rahvatantsujuhte vääriliselt toetada ning kasutada ära kogu toetusmeetme potentsiaal, soovitab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts palga maksmisel lähtuda juhendaja kutsetasemest:

  TUNNITASUKUUPALK
tantsujuht, tase 5koefitsient 119,05 eurot1600 eurot
tantsujuht, tase 6koefitsient 1,324,77 eurot2080 eurot
tantsujuht, tase 7koefitsient 1,630,48 eurot2560 eurot
tantsujuht, tase 8koefitsient 238,10 eurot3200 eurot

Tunnistus annab tööandjale kinnituse, et juhendaja on oma töös pädev ning on viimaste aastate jooksul tegelenud aktiivselt kollektiivide juhendamisega ning enese koolitamisega.

Kuna rahvamuusikakollektiivide juhtide pädevustunnistustel ei ole erinevaid tasemeid, on sel puhul tööandja vastutus määrata juhile tema töö vääriline palk (kontakttunni tasu 19,05–38,10 eurot ja täistööaja korral brutopalk 1600–3200 eurot).