Juhendajate palgasoovitused

ERRSi juhatus on vastu võtnud soovituslikud palgamäärad rahvatantsujuhendajatele tulenevalt kutse tasemest. Tantsuspetsialisti kutset spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule väljastab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, kutse tasemeid on neli: tase 5, tase 6, tase 7 ja tase 8.
Rahvatantsujuhendaja töötasu miinimum määraks on võetud Kultuuriministeeriumi ja TALO (Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon) vahel kokkulepitud kultuuritöötaja miinimum töötasu täistööaja korral, käesoleval aastal on see 1300 eurot (bruto) 

Lähtudes tantsujuhtide, kui töö olemuselt haridustöötajatele riiklikult kehtestatud tööajaerisustest, kelle tööaega arvestatakse kontakttundides, kusjuures 1 kontakttund on võrdne 45 minutiga ja täistööajaks on töökoormus, mis vastab 20 kontakttunnile nädalas. Keskmiselt moodustab täistööaja 84 kontakttundi kuus. Juhul, kui tantsujuht ei tööta täistööajaga, arvestatakse tasu suurust sõltuvalt kontakttundide arvust. Arvestades eelpool mainitud töötasu alammäära, on ühe kontakttunni tasu suuruseks vastavalt tantsujuhti kutsetunniste tasemele järgmine:
tantsujuht, tase 5: 15,5 € (koefitsient 1)
tantsujuht, tase 6: 20,15 € (koefitsient 1,3)
tantsujuht, tase 7: 24,8 € (koefitsient 1,6)
tantsujuht, tase 8: 31 € (koefitsient 2)

Kuna rahvamuusikakollektiivide juhtide pädevustunnistustel ei ole erinevaid tasemeid on neile soovituslik maksta kultuuritöötaja töötasu alamamäära (kontakttunni tasu 15,5 ja täistööaja korral kuupalk 1300 eurot (bruto)).

Kõik antud summad on soovituslikud ja loomulikult teeb meile rõõmu kui oma tegusaid juhte hinnatakse kõrgemalt.