ERRSi Koostöökogu

ERRSi koostöökogu I kohtumise memo

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) kutsus kokku rahvatantsu valdkonna koostöökogu, mille eesmärgiks on arendada arengukavas seatud eesmärkide elluviimist toetavat koostöövõrgustikku. Võrgustiku moodustavad riiklikud institutsioonid, kohalikud omavalitsused, erinevad kultuuriasutused või seltsid, maakondlikud ja valdkondlikud ühendused, mälu- ja haridusasutused jt. 

ERRS koostöökogu eesmärgiks on valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ühistegevuse ja koostöö arendamine, ühiste huvide eest seismine ning rahvatantsuelu oluliste teemade käsitlemine ja nendele võimalike lahenduste leidmine.  Läbi ühise tegevuse on meile kõigile oluline rahvatantsu valdkond hoitud, hinnatud ja elujõuline.

Esimene koostöökogu kohtumine toimus 14.06 Tallinnas, Tantsupeomuuseumis Roseni 12.

Kohtumisel osalesid Kultuuriministeeriumi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA), Tallinna Ülikooli, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Tantsupeomuuseumi, Kullaterade, Eesti Rahvatantsuansamblite Liidu (ERTAL), Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühma (ETR), Tallinna Rahvatantsujuhtide Seltsi, Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse (RRÜ), Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit (TRL), Läänemaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Viljandimaa esindajad.

Esimese kohtumise eesmärgiks oli kaardistamine, ühisosa otsimine ja teha plaane Ullo Toomi 120. sünniaastapäeva tähistamiseks.

Arutelu esimeses osas toodi välja, et ERRSi nähtavus ja mõju võiks maakonna tasandil olla suurem. Info kättesaadavuse osas probleeme ei leitud, kuid info selgus, ajakohasus ja reageerimine võiks olla kiirem. Tihti ei tunneta kollektiivid kasu, mida ERRSi liikmeks olemine annab. Seetõttu tõstatus teema, kas ERRS liikmeks olemine võiks anda mingeid soodustusi, näiteks soodsamat hinda suvekursusel osalemisel. Tehti ettepanek, et ERRS liikmetele võiks korraldada pidusid või sündmusi, mis liidaks ning tekitaks ühtse pere tunnet. Kohaliku tasandi murekohana toodi välja noorte tantsujuhtide puudus. Valdkonna parimate tunnustamisel võiks ERRS välja tuua lisaks laureaatidele ka esitatud nominendid. Esitati ettepanekuid konkreetsete koolitusteemade osas ning arutati, kuidas kaasata tudengeid valdkonna jaoks oluliste küsitluste või uurimuste läbiviimisel. Arutelu käigus välja toodud kitsaskohtade põhjal moodustab ERRS juhatus temaatilised töörühmad ning kõigil on võimalus välja pakkuda ideid ja lahendusi, kuidas rahvatantsuvaldkond läbi ühise panustamise võiks oma nähtavust ja mõju suurendada.

Teises osas keskenduti Ullo Toomi Aasta sündmustele. 14. septembril 2022. aastal möödub 120 aastat legendaarse tantsujuhi sünnist ning ERRS tutvustas esialgseid mõtteid ja sündmuseid, mis kavandatava Toomi Aasta raames võiksid toimuda:

  • Ullo Toomi Stipendium (iga aastane);
  • Ühistantsimine Vabaduse väljakul ja üle Eesti nt keskväljakutel;
  • Toomi Auaadress (varasemalt antud U.T. 100 ja 110 aastatel);
  • Ansamblite kontsert 12. 11.2022;
  • Toomi kuju Kalevi staadionile;
  • Teemaõhtu teles ja/või raadios;
  • Koolitused;
  • Konverents;

Toomi aasta kuulutatakse välja 14. 09. 2022 ning aasta võiks tipneda 2023. aastal toimuva noorte tantsupeo raames püstitatava Toomi kuju paigaldamisega Kalevi staadionile. Kuna kuju panemine on pikk protsess, siis see idee kuulutatakse välja aga juba 14.09.2021.

Arutelu käigus lisandus veel vahvaid mõtteid väärika tähtpäeva tähistamiseks: Ullo Toomi tantsude võistutantsimine, näitemäng või teatrietendus Toomi elust, Toomi treeningu koolitused, jne.

ERRS juhatus tänab kõiki osalejaid võetud aja, mõtete ning tagasiside eest.

Erinevad ettepanekud või koostöösoovi avaldused on oodatud errs@errs.ee aadressile.