Kuidas uurida eesti rahvatantsu

Teooriatest, meetoditest ja nende rakendamisest Eestis
Sille Kapper

Teesid: Eesti rahvatantsu-uurimine vajab nüüdisaegseid teooriaid ja meetodeid.

kapper