Rahvatantsu maine 11-18-aastaste noorte seas

Eesti  Muusika ja Teatriakadeemia magistrand Katrin Krause kaitses 2007. aasta  suvel oma magistritöö noorte rahvatantsu huvi kohta
Töö “Rahvatantsu imago noorte ühiskonnas: uurimus 11-18-aastaste noorte seas” eesmärgiks oli uurida, analüüsida ja hinnata eesti rahvatantsu kuvandit ja välja selgitada noorte suhtumist eesti rahvatantsu ja rahvakultuuri ning leida tegurid, miks noortele meeldib või ei meeldi tegeleda rahvatantsuga. Katrin Krause juhendaja oli Ingrid Rüütel.