Pärimus ja jäljendus. Postkolonialistlik katse mõista rahvatantsu olukorda Eesti NSVs ja pärast seda

Sille Kapper kirjutab keskkonnas  www.methis.ee rahvatantsust NSVL-s:

Kas postkolonialismi teooriad võiksid sobida sellise kultuurinähtuse analüüsiks, mida siiani on vaadeldud peamiselt folkloristika või kunstiteaduste, antud juhul tantsuteaduse vaatevinklist? Või miks nad peaksid sobima? Kas ka tantsuantropoloogiline või koreoloogiline uurimus võib sulanduda postkolonialismiga, mis on öeldud olevat interdistsiplinaarne uurimissuund, tõsi küll, peamiselt nn kolmanda maailma pärismaiste kultuuride jaoks ja sageli konkreetsemalt huvituv vaid 19. sajandist ning varasemaist, peamiselt endisist
Suurbritannia kolooniaist.

Methis7-KapperSille-Parimus_ja_jaljendus