Ajakirja Mäetagused aastalõpunumber viib lugeja pärimustantsu ja -muusika lainele. Kõige üllatavam võib Eesti oludes tõenäoliselt tunduda USA tantsupedagoogi, tantsija ja koreograafi David Kingi tantsualane artikkel, mille ta ise on nimetanud “Reisikirjeldus eesti tantsust”.

Autor viibis 2010. aastal Eestis ning tal oli võimalus žüriiliikmena saada sissevaade Koolitantsu võistluse korralduslikku külge ning näha, kui suurel määral põhineb Eesti tantsuelu vabatahtlikul ja tasustamata tööl. Ta rõhutab: Eesti kunsti ekspordil on potentsiaali reklaamida ja kinnistada riigi kohalolekut rahvusvahelises äris ja poliitikas ning muretseb: oleks häbiasi kui selline hinnaline väärtus – selle väikese ja ainulaadse kultuuridekogumiku tantsud ja tantsijad – surevad välja seetõttu, et puuduvad investeeringud neisse inimestesse ja kohtadesse, mis selle kõik võimalikuks teevad.

Ajakirja külalistoimetaja Sille Kapper mõtiskleb traditsioonist ja improvisatsioonist tänapäeva pärimustantsus peamiselt Viljandi pärimusmuusika festivali tantsude varal. Sama festivali nimetuse varal on Taive Särg ja Ants Johanson võtnud selgitada pärimusmuusika mõiste ja selle kontseptsiooni kujunemise Eestis.

Tartu Ülikooli soome keele lektor, rahvatantsurühma Röntyskä juhendaja Juha-Matti Aronen vaatleb ingeri tantsupärimuse allikaid ja üldpilti.

Angela Arraste, Iivi Zajedova ja Eha Rüütel võtavad kokku rahvatantsuharrastusega seotud kultuuri- ja suurpeod väljaspool Eestit.

Krista Sildoja ja Anneli Kont-Rahtola kirjutavad tantsude saateks mängitud pärimusmuusikast Tori ja Vändra ning Kuusalu kandis.

Mäetaguste kroonikaosa annab ülevaate erialasündmustest, tutvustab väitekirju ja ilmunud erialaraamatuid.

Eelretsenseeritav ajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused