Rahvamuusika mentorkoolituse teemad:

  • erinevate pillide õpetus (viiul, erinevad kandled, torupill, plokkflööt, kontrabass, rütmipillid, mandoliin, kitarr, lõõtspill, karmoška);
  • erinevate (rahva)pillide valmistamine (rahvalikud puhkpillid, kandled);
  • orkestri dirigeerimise alused ja rütmika;
  • rahvamuusika ja –pillide ajalugu, etnomusikoloogia;
  • rahvamuusika ja rahvalaul;
  • rahvamuusika seadmine, orkestreerimine;
  • rahvamuusika õpetamise metoodika;
  • rahvamuusikaansambli loomine, juhendamine ja koosmäng;
  • rahvatantsu ja rahvamuusika seosed.