Rahvatantsuharrastus paguluseestlaste hulgas ja selle roll eestluse säilimisel

Iivi Zajedova, Eha Rüütel, Angela Arraste, Kalev Järvela

Teesid: Käesolev artikkel toetub Saksamaal pagulaseestlaste hulgas läbi viidud uurimusele, mille eesmärgiks oli intervjuude kaudu saada pagulaseestlaste kogemuslik tagasivaade eesti rahvatantsurühmade tekkimisele ja arengule ning seda mõjutanud teguritele Saksamaa Liitvabariigis pärast Teist maailmasõda.
Intervjuud viidi läbi 13 rahvatantsuga tegelenud väliseestlasega Bocholtis ja Hamburgis. Rahvatantsu rolli iseloomustavate kategooriatena tulid esile rahvatantsu järgmised funktsioonid: järjepidevuse jätkamine; kogukonna organiseerimine; sotsiaalne suhtlus ja heaolu; eesti keele säilitamine; enesemääratlemine.

pagulus