Raamatukogu

Aassalu, Heino   MAIE ORAVA  TANTSUDI Tallinn Rahvakultuuri Keskus 1996       
                       MAIE ORAVA TANTSUD II MTÜ Tarvanpää Selts, Rakvere 2003
Aassalu, Heino; Luht, Pill; Torop, Kristjan VANAD SELTSKONNATANTSUD  
                       Tallinn, Rahvakultuuri Keskus 1997  
Aassalu, Heino KRISTJAN TOROPIT MEENUTADES…Tallinn, Rahvakultuuri Keskus 1998 
Aassalu, Heino MURRANGUD EESTI RAHVATANTSUS JA HARRASTUSRAHVATANTSUS                                  
                      Tallinn, Rahvakultuuri Keskus 1999  
Aassalu, Heino 90 AASTAT TEATRITANTSU/BALLETTI ”ESTONIA” TEATRIS Tallinn:1997
Aassalu, Heino HELMI TOHVELMAN  Tallinn Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts  2000
Aumere, Helga  IDA URBEL   Tallinn, Eesti Raamat 1989
Bobkov, Paul RAHVASTE SELTKONNATANTSE    Viljandi Kultuurikolledž
Bobkov, Paul  ELU MÕNUSAM TANTS ON…          Viljandi Kultuurikolledž
Buschmann, Urve ÕPETAJAD RAADIKUD  Rahvakultuuri Keskus, Tallinn 2008
Einasto, Heili  100 AASTAT MODERNTANTSU Tallinn Eesti Entsüklopeediakirjastus 2000
Ettekandekoosolek  EESTI RAHVAKULTUUR JA SELLE PERSPEKTIIVID TRÜ 2000
Idla, Ingrid; Normet, Dagmar; Tiik, Aksel  ERNST IDLA – VÕLUR TALLINNAST Eesti Raamat 1991
Idla-Nilsson Daisy IDLA LIIKUMINE joonistused ja kirjeldused E. Idla harjutustest  2005
Ilbak, Ella OTSEKUI HIRV KISENDAB… Mälestusi ja tõekspidamisi. Tallinn, Eesti Raamat 1990
Jalak, Rein ;Neissaar, Inga    JÕU-JA VENITUSHARJUTUSI  IGAÜHELE Tervisekasvatuskeskus  “Salutaris” Tartu 1996, EOK raamatukogu 2008
Jakobson, Ene TOOTSI JA TEELE TANTSUAABITS Rahvakultuuri Keskus, Tallinn 2006
Kompus, Hanno MAAILM ON SÜNDINUD TANTSUST Tartu. Ilmamaa  1996
Lass, Juta. KLASSIKALISE TANTSU ALGÕPETUS  I ja II Tallinn, TPÜ Kirjastus1995, 2000
Mikkel, Helju  VAHETUSSAMM  Tallinn, Rahvakultuuri Keskus  1999
Mellov, Zoja  RÜTMIKA-LOOV LIIKUMINE Metoodiline käsiraamat Tallinn Koolibri 1999
Põldmäe, R.udolf; Tampere, Herbert VALIMIK EESTI RAHVATANTSE Tartu: Eesti Rahvaluule arhiivi
                                   toimetused  1938.  Kordustrükk ERRS, Tallinn 2001
Raudkats, Anna EESTI RAHVATANTSUD 1926
Raudkats, Anna MÄNGUD IV 1928 Tartus (kordustrükk ERRS,2005)MÄNGUDV 1927 Tallinnas
Raudkats, Anna VALIK PÕHJAMAADE RAHVATANTSE Tartus,1927 
Roosalu, Meeli  LIIKUMISELUNKOND Tallinn, TPÜ Kirjastus 1999
Tampere, Herbert EESTI RAHVAPILLID JA RAHVATANTSUD  1975
Toomi, Ullo  EESTI  RAHVATANTSUD Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus. 1953
Toomi, Ullo  KAERAJAANIST  TANTSUPEONI Tallinn, Eesti Raamat. 1983
Tooming, Ülle AJALOOLIS-OLUSTIKULINE TANTS. Tallinn, TPÜ Kirjastus 1994
Tooming, Ülle ABIKS KARAKTERTANTSU ÕPETAJALE Tallinn TPÜ Kirjastus2004
Torop, Kristjan VALIMIK XX SAJ. I POOLE SELTSKONNATANTSE .Meie Repertuaar märts 1988
Torop, Kristjan  EESTI RAHVATANTSU OSKUSSÕNASTIK Tallinn, Rahvakultuuri Keskus 2008
Torop, Kristjan  KONTRATANTSUD Tallinn, Rahvakultuuri Keskus 1995
Torop, Kristjan VIRON VAKKA  105 eesti  rahvatantsu  ERRS, 2008
Tõnnus, Richard  ANNA RAUDKATS OMAS AJAS Tallinn, Eesti Raamat 1991
Tuulik, Maie ÕPETAJA kutse-EETIKA  Tallinn 2005
Tuuling, Margus ESIMESED SAMMUD TEATRITEEL Valik näitlejameisterlikkuse ja režii algtõdedest. Tallinn: TPÜ Kirjastus 2001
Valgemäe, Salme ja Ott VALITUD TANTSUD Tallinn: Eesti Raamat 1988
Viljandi Kultuurikolledž RAHVATANTSU UURIMINE: Arhiivid, Meetodid, Teooriad. 1999

Rahvarõivaalane kirjandus:
Allimann, Silvi  KAUNIS EESTI RAHVARÕIVAS Rahvakultuuri Keskus Tallinn 2007
Kurrik, H.    EESTI RAHVARÕIVAD. Tartu 1938.a.
Kaarma, M. Voolmaa, A.  EESTI RAHVARÕIVAD. Tallinn 1981.a
Astel, Eevi  EESTI VÖÖD Ilmamaa,1998a.
Piiri, Reet RAHVARÕIVAD EESTI RAHVA MUUSEUMIST  Tallinn 2006
Piiri, Reet EESTI TALURAHVA ÜLIRÕIVAS 19. sajandil  ERM, Eesti Käsitöö, Tartu 2007
Tõnurist, Igor   RAHVARÕIVAKANDJA ABILINE Tallinn 2003
RAHVAKULTUURI AASTARAAMATUD (1997 –2007) Rahvakultuuri Arendus-ja Koolituskeskus
Viires, Ants; Vunder, Elle EESTI RAHVAKULTUUR  Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2008