Mis on ERRS?

ERRS-i logo

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) on laulu- ja tantsupeo liikumise üks esindusorganisatsioone, tugev partner teistele osapooltele, kellest sõltub valdkonna hea käekäik, ning mõjukas eestkõneleja, kes saavutab endale püstitatud eesmärgid.

Seltsi näol on tegu rahvatantsu- ja rahvamuusikaõpetajate ja harrastajate ühendusega, mis tegeleb kogu valdkonna arenguprotsessidega ning on valdkonnas tegutseva pea 25 000 inimese huvide kaitsja. ERRS tegutseb selle nimel, et nimetatud valdkonnad oleks Eestis hoitud, hinnatud ja elujõulised ka paljude aastate pärast. Rahvatantsu ja rahvamuusika väärtustamine, traditsioonide edasi kandmine ja ajaga kaasas käimine algab inimestest, kes on ühiskonnas hästi nähtavad ka laulu- ja tantsupidude vahelistel aegadel.

Selleks korraldab ERRS üleriigilise osalejaskonnaga sündmuseid, ühistantsimisi ning konkursse eesmärgiga populariseerida rahvatantsu ja -muusika arengut, mitmekesisust ja seeläbi pakkuda selles osalejatele väljundivõimalust.

ERRS koos Kooriühinguga on olulised ja arvestatavad partnerid Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele (ELT SA) laulu- ja tantsupeo ning sellega kaasneva rahvamuusikapeo protsessi kujundamisel. Laulu- ja tantsupidude traditsioon on kantud UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja.

Koostöös Eesti Rahvakultuuri Keskusega (ERK) korraldab ERRS rahvatantsujuhtide kooli ning suvekursust.

ERRS annab välja tantsuspetsialisti kutsetunnistust spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule ning rahvamuusikajuhi pädevustunnistust.

ERRS asutati 10. detsembril 1988. aastal. ERRS-i tegevust juhib valitud juhatus, mille esimeesteks on olnud Anti Kalamees (1988-1989), Ülo Luht (1989-1993, rahvatants), Ahto Nurk (1989-1993 rahvamuusika), Valdo Rebane (1993-2002), Kalev Järvela (2002-2021) ja Kadri Tiis (alates 2021).