Anne Oru

Sünd. 03.04. 1943 Jõgeval

Matemaatika- ja füüsikaõpetaja Kohtla-Järvel

Anne Oru jõudis rahvatantsu juurde  Jõgeva Keskkoolis  Aleks Raja juhendamisel. 1960. aastal käis ta selle kooli segarühmaga üldtantsupeol. Kõrgharidust omandades tantsis ta Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli naisrühmas, 1972. a alates paarkümmend aastat Kohtla-Järve 1. Keskkooli õpetajate rühmas.

Pärast ülikooli lõpetamist oli Annel kindel kavatsus hakata juhendama rahvatantsurühmi koolis ja 1965.a asus ta omandama selleks vajalikke teadmisi ENSV Rahvaloomingu Maja  kolmekuulistel kursustel. Paraku jõudis ta seal õppida ainult ühe suve, sest pärast abiellumist tuli pühenduda perele. Töötades Aseri Keskkoolis, hakkas Anne juhendama neiduderühma ning viis selle ka 1970. a rahvatantsupeole Tallinna. Ka uues töökohas  Kohtla-Järve 1. Keskkoolis oleks ta meelsasti jätkanud tööd tantsurühmadega, aga paraku arvas kooli direktsioon, et neil on juba Urve Kilk ja rohkem pole tantsuõpetajaid tarvis.