Anu Pungas

Sünd.11.08.1961 Elvas

Õpetaja Toila Gümnaasiumis

Anu tantsutee sai alguse Iisaku keskkooli sega- ja neiduderühmas a-il 1971-1977, jätkus Viljandi Kultuurimaja neiduderühmas 1979-1981 ja alates a-st 1990 RTA-s Virulane.

1985.a käis ta Rahvatantsujuhtide Koolis, õppis a.2012/13 pikkadel tantsulise liikumise kursustel põhikooli kehalise kasvatuse õpetajatele, on läbinud lühiajalisi seminare ja õppepäevi, suuremalt jaolt on iseõppija.

Anu on õpetanud üksikuid rahvatantse Toila Gümnaasiumi segarühmale ja soolopaaridele a 2009/10, 2011 kutsus kokku neiduderühma, kelle baasil loodud võimlemisrühmaga käis 2011.a koolinoorte tantsupeol „Maa ja ilm”. Neiduderühmaga töötab jätkuvalt. 2015. a lõi ta RTA Virulane segarühma tantsijatest kolme-paarilise rühma Üks Lust Toila valla seltsingu Muusikal juurde.

Anu juhatab ka mudilaskoori ja lauluansambleid, loob etendusi tuntud muusikalide ainetel ja on nõutud esineja mitmesugustel pidudel.