Toomla: kui juhendajaid ei ole, siis ei ole ka tantsurühma

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juht Margus Toomla rääkis Tartu ülikooli veebiajakirjale Peegel antud intervjuus, et [...]

Tagasivaade seltsi viie aasta toimetamistele

Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts on koostamas endale uut arengukava ning seetõttu on oluline vaadata [...]

Tantsupeoprotsess ja selle tunnused

Tantsupidu on teinud aegade jooksul läbi palju muutusi. Olen mõelnud, kas need inimesed, kes tantsisid [...]

Tantsupidu nähakse ennekõike rahvusliku identiteedi edasikandjana

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) vedas eest ligi aasta kestnud protsessi, mille raames koguti [...]

Seltsi esimehena jätkab Kadri Tiis

Laupäeval Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi üldkogul toimunud juhatuse valimistel anti senisele juhatuse esimehele Kadri [...]

Soome-ugri laul ja tants (rõhuasetusega liivlastel)

Kui 19. sajandi keskel mõeldi akadeemiliste peade poolt välja termin “folkloor”, sai alguse ka teatud [...]

Laulupeod rahvusliku identiteedi kandjana

Laulmine kui kunstiline väljendusvahend peegeldab ühiskonna sotsiaal-kultuurilises kontekstis toimuvaid muutusi, lauluharrastus võib märkimisväärse mehhanismina mõjutada [...]

Kultuuriidentiteet, rahvuslus ja muutused laulutraditsioonis

Käesolev kirjutis püüab asetada muutusi laulutraditsioonis vastavasse sotsiaal-kultuurilisse konteksti ning ühtlasi käsitleda kultuuriidentiteedi ja rahvusluse [...]

Käsitlusi rahvatantsuliikumisest

Tants on läbi aegade andnud erinevatele rahvastele võimaluse salvestada oma kogemusi, tundeid ja olemust. Kõik [...]

Herbert Tamperet meenutades

Professionaalse eesti folkloristika rajamisel on kaks olulist daatumit: 1920. aastal asutati äsja eestikeelseks muudetud Tartu [...]