Eike Rõõmus

Sünd. 05.03.1931 Harjumaal Assaku. Elutee lõppes 04.11.2009 Kohtla-Järvel

Raamatukogu töötaja, rahvatantsuõpetaja Kohtla-Järvel

Eike Rõõmus, neiuna Peets, on pärit Harjumaalt Assakult ja keskhariduse omandas Tallinnas. Vene okupatsiooni alguses kolis pere küüditamise hirmus Kohtla-Järvele. Esialgu töötas Eike müüjana raamatukaupluses ja hiljem kaua aega raamatukogus.

Tema tantsutee sai alguse Käva-2 kaevanduse klubi rahva- ja karaktertantsuringis Malle Kulli käe all. Samas majas alustas ta ka rahvatantsuringi juhendamist. Selleks vajalikud oskused sai ta Eesti NSV Rahvaloomingu Maja korraldatud kursustelt, ku omandas 1967.a rahvatantsujuhi kvalifikatsiooni. Alates 1966. A tantsis Eike Eestimaa Tantsujuhtide Rahvatantsurühmas. Aastal 1972 asus ta Kohtla-Järve V. Kingissepa nimelise Kultuurimaja rahvatantsuansambli Virulane etteotsa ning juhendas seda oma elupäevade lõpuni.

 Eike Rõõmus juhendas Kohtla-Järve mitmes kultuuriasutuses ja ka  koolis kümneid laste-, noorte-, nais- ja segarühmi ning aastatel 1960   — 2009 ei möödunud ühtegi ülemaalist tantsupidu ilma tema rühmade osavõtuta. 1959.a määrati Eike Kohtla-Järve (tol ajal rajooni) vastutavaks ühiskondlikuks instruktoriks rahvatantsu alal. Sellest ajast alates oli tal täielik ülevaade kogu Ida-Virumaa tantsualasest tegevusest ning tema koostatud on ülevaade Ida-Virumaa kohalikest pidudest koguteoses „75 aastat tantsupidusid”.. Eike aitas, õpetas ja juhendas kõiki, kes seda vajasid. Kui kuskil jäi rühm ilmaõpetajata, siis asus ta ise nendega tööle või innustas seda tegema oma võimekaid tantsijaid. Nii hakkasid tema õhutusel ja toel tantsuõpetajateks Aiki-Margit Peets ja Helle Astok. Haruldase korrektsuse ja järjekindlusega talletas ta kõik olulise rahvatantsu alal ja ta teadis täpselt, kus on on ilmunid mingi tantsukirjeldus või noot, ning aitas kõiki abivajajaid Eestimaal.

Aastaid oli Eike Kohtla-Järve linna laulupeokomisjoni liige, maakondlike tantsupidude pealavastaja ning aastatel 1970 –1993 kaheksal korral ka ülemaaliste pidude liigijuhi assistent. Eriti viljakas oli tema koostöö Henn Tiiveliga.

Omapärased on E. Rõõmuse loodud tantsud „Kaevurivalss”, „Virulaste tants”, „Kodukotus” ja „Meie jooksupolka”, mida võib pidada lausa suurvormideks, sest neis on kasutatud nii sega- kui ka naisrühma.

Eike ennastsalgavat tööd eesti rahvatantsu hoidmisel ja edendamisel on tunnustatud paljude au- ja tänukirjadega. 1981. a omistati talle teenelise kultuuritegelase nimetus, 2000.a sai Ida-Virumaa Maavalitsuselt elutöö preemia. 20044.a autasustas Eesti Vabarigi president teda Valgetähe V klassi teenetemärgiga. 2006.a tunnistati Eike Rõõmus Anna Raudkatsi stipendiumi laureaadiks ja Kohtla-Järve linna aukodanikuks. 2011.a ilmus tema 80. Sünniaastapäeva tähistamiseks U. Kilgi koostatud „Ida-Viru tantsuvara”, mis sisaldab Ida-Virumaa rahvatantsujuhtide omaloomingut.